PAT 112

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II

Dersin Adı: PAT 112 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞİVİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.The manual of cytotecnology.Keebler CM.1998 2.Cytology .Diagnostic principles and clinical correlates.Cibas ES, Ducatman BS.2003 3.Histotechnology-Aself –Instructional text. Carson FL.1997 4.Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarında kullanılan rutin histo ve sitopatolojik tekniklerin kavranması ve uygulanması
Dersin Özeti

Uygulama laboratuvarında; mikrotomda kesit alma becerisi geliştirilir, Haematoxyline solüsyonları, Eosine hazırlanır. Öğrencilerin kendi hazırladıkları doku bloklarından elde ettikleri kesitlere rutin boya uygulamaları yapılır.

Sitopreparasyon teknikleri ve sitolojik boyalar uygulanır, jinekolojik sitoloji materyallerinin mikroskopta taraması yapılır, olası tanı verilir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Rutin Hematoksilen Eosin boyama için boya çözeltilerini hazırlar, uygular

2. Farklı formülasyonlarda eosin alternatiflerini hazırlayarak H&E boyasını uygular

3. Hematoksilen Eosin alternatiflerini hazırlar ve uygular

4. Mordantlarına göre farklı Hematoksilenleri hazırlar

5. Metakromatik, regresiv, progresiv boyama örnekleri için boya çözeltileri hazırlar ve uygular.

6. Sitolojik preparatlarda Papanicolaou (PAP) ve boyama yöntemini uygular, May Grunwald Giemsa (MGG) boyama yöntemini uygular. ve H&E ile boyanmış b Bucckkal smearde, mikroskobik olarak hücrenin nukleus, sitoplazma ve oranlarını ayırt eder.

7. Mikroskopta PpAPap smear tarayarak, normal hücre ve değişikliklerini tanır, işaretler

8. Pap smearde, inflamasyon, onarım, ve reaktif benign proliferatif durumlarda görülen hücresel değişiklikleri mikroskopta değerlendirir, işaretler. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 80
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Rutin H&E boya çözeltilerinin ve boya setinin hazırlanması
2. Hafta H&E boyama ve mikroskopta boya kalite değerlendirmesi
3. Hafta Eosine alternatif boya çözeltilerinin hazırlanması
4. Hafta Eosine alternatif boya çözeltilerinin uygulanması rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması
5. Hafta H&E alternatif boyama yöntemlerinin uygulaması ve rutin H&E boyanmış preparatlarla mikroskobik karşılaştırma yapılması
6. Hafta Mayer, Cole, Gill III Hematoksilen hazırlanıp uygulanması
7. Hafta PTAH, Weigert, Verhoeff Hematoksilen hazırlanıp uygulanması
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Metakromatik, progresiv, regresiv boya örneklerinin hazırlanıp uygulanması
10. Hafta PAPap smearlerde Papanicolaou boyasının uygulanması, bukkccal smear de MGG yöntemi uygulanarak mikroskopta nukleus sitoplazma ayrımının yapılması
11. Hafta PAPap smearlerde hücre sayısı, sitoplazmik görünüm, sitoplazmik boyama, nükleer özellikler, mitoz vs. ayırtedilmesive işaretlenmesi
12. Hafta Jinekolojik sitolojide normal hücrelerin mikroskobik olarak ayrımı
13. Hafta Normal hücrelerde görülebilecek sitopatolojik değişikliklerin
14. Hafta Servikal-vaginal örneklerde görülen inflamasyonda görülebilecek değişiklikler, Bening proliferatif Onarım ve reaktif durumlarda görülen sitolojik değişiklikler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1 1 1 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 1 1 1 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 4 52
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 13 0 2 26
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 184
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri