PAT 111

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I

Dersin Adı: PAT 111 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 6
Kredi Değeri 6
Teorik Saati 4
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞİVİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. The manual of cytotecnology.Keebler CM.1998 2. Cytology .Diagnostic principles and clinical correlates.Cibas ES, Ducatman BS.2003 3. Histotechnology-Aself –Instructional text. Carson FL.1997 4. Theory and practice of histological techniques. Bancrof
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Uygulama laboratuvarında fiksatiflerin hazırlanması, fiksasyon uygulamaları, otomatik ve manuel doku takibinin uygulanması, farklı özellikte dokuların bloklanarak kesit alınması ve rutin boya uygulamaları konularında çalışılır.
Dersin Özeti

Patoloji laboratuvarında güvenli çalışma esaslarını uygulamak, ışık mikroskobunu kullanma ve bakım becerisini kazanma, laboratuvar cihazlarını tanıma ve kullanabilme, gelen organların doku takibine hazırlanması, fiksatifleri hazırlama ve fiksasyonu sağlanması, mikrotomda ve kriyostatta kesit hazırlama becerisini kazanma, dokuların mikroskopta incelenecek duruma getirilmesi. 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Patoloji laboratuarında güvenlik ve çalışma kurallarını sıralar ve kullanılan sarf malzemelerini tanır ve uygun şekilde kullanır

2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal maddelerin tanır ve güvenlik kuralları çerçevesinde kullanır.

3. Patoloji laboratuvarında bulunan tüm cihazları tanır, kullanır.

4. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının fiksasyonunu sağlamak için fiksatifleri hazırlar, fiksasyonu sağlar, manuel ve otomatik doku takibini gerçekleştirir

5. Laboratuvara gelen organ ve doku parçalarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar 80
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Patoloji laboratuarında güvenlik kuralları
2. Hafta Patoloji laboratuvarında çalışma kuralları
3. Hafta Patoloji laboratuvarında kullanılan alet, makine ve cam
4. Hafta Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddelerin tanınması ve molar, yüzde çözelti hesaplamaları
5. Hafta Çözelti hazırlanması
6. Hafta Işık mikroskobunun kullanışı ve bakımı
7. Hafta Hassas terazi, pHmetre, doku takip cihazı, gömme merkezi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Fiksatif hazırlanması
10. Hafta Manuel ve Otomatik sistemlerde doku takibi
11. Hafta Mikrotom kullanımında dikkat edilmesi gereken kurallar Mikrotomun tanıtılması ve çalışma prensipleri
12. Hafta Parafin bloklardan kesit alma, karşılaşılan problemler, problemlerin çözümü
13. Hafta H&E boyama tekniği
14. Hafta Frozen kesit alımı ve frozen cihazı kullanımında dikkat edilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 5 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 3 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 4 5
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 3 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 5 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 9 0 1 9
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 180
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 6
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri