PAT 110

Kimya II

Dersin Adı: PAT 110 Kimya II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Kimya I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Havva ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Genel Kimya 1-2, İlkeler ve Modern Uygulamalar, R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Palme Yayıncılık, 2002 2. Modern Üniversite Kimyası 1-2, C.E. Mortimer, Çağlayan Kitabevi, 2004 3. Temel Üniversite Kimyası, Prof.Dr. E.Erdik, Prof.Dr.Y.Sarıkaya,
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Organik kimya hakkında temel bilgilerin ve uygulamaların öğretilmesi
Dersin Özeti

Oragnik kimya, Organik bileşikler, yapı ve bağlanma, alifatik bileşikler, alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, eter, aldehit, keton, karboksilik asit ve esterler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Kimyasal formüllerin yazılması hakkında bilgi sahibi olur

2

Alkoller, eterler, keton ve aldehitler ve karboksilik asitler hakkında bilgi sahibi olur

3

Alifatik bileşikler, alkanlar, alkenler, alkinler hakkında bilgi sahibi olur

4

Organik bileşiklerin yapısı ve bağlanması hakkında bilgi sahibi olur

5

Organik kimya hakkında bilgi sahibi olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organik Kimya Hakkında Genel Bilgi
2. Hafta Organik Bileşiklerde C, H, O aranması
3. Hafta Organik Bileşiklerin yapısı ve bağlanma, sigma ve pi bağları
4. Hafta Hibridleşme
5. Hafta Alifatik Bileşikler, adlandırılmaları, tepkimeleri
6. Hafta Alkanlar
7. Hafta Alkenler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Alkinler
10. Hafta Aldehitler ve ketonlar Aromatik Hidrokarbonlar
11. Hafta Alkoller ve Eterler
12. Hafta Aldehitler ve Ketonlar
13. Hafta Karboksilik asitler ve Esterler
14. Hafta Karbonhidratlar, Aminoasitler, Proteinler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 1 1 1 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 1 1 1 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 1 1 1 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 1 1 1 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 54
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri