PAT 109

Genel Histoteknoloji I

Dersin Adı: PAT 109 Genel Histoteknoloji I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Afip Laboratory Methods in Histotechnology.1992 2.Histotechnology-Aself –Instructional text. Carson FL. 1997 3.Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD. 2002
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Patoloji laboratuvarlarının çalışma prensiplerinin öğretilmesi, laboratuvarda kullanılan makine ve teçhizatın tanınması, rutin çalışma esaslarının ve analitik yaklaşımlarının kazandırılması.
Dersin Özeti

Patoloji laboratuvarında; dokuların fiksasyonu, doku takibinin prensipleri ve yöntemleri, dokuların bloklaması, kesit hazırlığı, mikrotomlar, rutin doku boyası, frozenin önemi, ışık mikroskobunun çalışma prensibi ve kullanımı, özel mikroskop türleri ve kullanımları konusunda bilgi verir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Patoloji laboratuvarındaki temel birimleri sırası ile sayar ve tanımlar, iş akışını sırası ile sayar ve tanımlar, alınış şekli ve organlara göre biyopsileri isimlendirir ve tanımlar.

2. Işık mikroskobunu tanır ve kullanır. Özel mikroskobi türlerini tanımlar, uzmanla birlikte ve/veya kendi başına kullanır.

3. Patoloji laboratuvarına gelen tüm dokuların fiksasyonu, doku takibi ve preparat hazırlama işlemlerinin ve dondurulmuş kesit hazırlamanın teorik olarak temel prensiplerini sınıflar, her aşamanın benzerlik ve/veya farklılıklarını belirtir. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi
2. Hafta Patoloji laboratuvarlarının işleyişi
3. Hafta Işık mikroskobunun kullanımı
4. Hafta Işık mikroskobunun çalışma prensibi
5. Hafta Özel mikroskop türleri ve kullanımı
6. Hafta Dokuların patolojik incelemeye hazırlanması
7. Hafta Fiksatifler, Dokuların fiksasyonu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Doku takibinin prensipleri
10. Hafta Doku takip yöntemleri
11. Hafta Dokuların bloklanması ve kesit hazırlığı
12. Hafta Mikrotomlar ve dokulardan kesit alınması
13. Hafta Mikrotomda oluşabilen kesit hataları ve çözüm yolları
14. Hafta Dondurulmuş kesit hazırlama yöntemleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri