PAT 108

Genel Patolojide Temel Kavramlar

Dersin Adı: PAT 108 Genel Patolojide Temel Kavramlar
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Abdulkadir REİS
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Kumar V, Abbas AK, Fausto N.Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease.Elsevier:3-469. 2005 2. Mocan K, Temel Patoloji.Güneş kitabevi.Ankara.2007 3. Referans Patoloji. (Uzm.Dr.Davut Şahin),İstanbul Medikal Yayıncılık,2009 4. TUSEM Tıbbi Yayıncıl
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları açıklar.
Dersin Özeti

Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmaları, yapısal değişiklikler ve patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ve patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları kavramak 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Hastalıkların gelişim sürecinde hücre, doku ve organlarda oluşan zedelenme mekanizmalarını ve yapısal değişiklikleri sıralar

2. Patoloji raporlarında bulunan klinik bilgi ile patolojik tanıların anlaşılabilmesi için temel patolojik kavramları tanımlar. 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hücre zedelenmelerindeki temel mekanizmalar
2. Hafta Zedelenmeler sonucu hücre/dokuda oluşan morfolojik
3. Hafta Çevresel değişikliklere bağlı hücrede oluşan değişiklikler
4. Hafta İltihap ve reperatif yanıtın temel özellikleri
5. Hafta Akut ve kronik inflamasyon türleri, İnflamasyonda yer alan
6. Hafta Enfeksiyon hastalıkların genel patolojik özellikleri
7. Hafta Mikroorganizmaların hastalık yapma özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Enfeksiyon hastalıkların karşı direnç ve savunma mekanizmaları, bakteriyel, fungal, viral, paraziter enfeksiyonların, doku veya hücre düzeyindeki etkileri
10. Hafta Vücuttaki sıvı elektrolit denge bozuklukları, sıvı elektrolit denge bozukluklarından kaynaklanan patolojik durumların temel mekanizmaları, hiperemi, konjesyon, dehidrasyon, ödem, hemoraji ve şok tanımlamaları
11. Hafta Trombüs-emboli-enfarktüs anlamı ve genel özellikleri
12. Hafta Neoplazi, tümörlerin isimlendirmesi, Bening-malign tümör anlamı ve aralarındaki ayırıcı özellikler, displazi-karsinoma in situ gibi prekanseröz durumlar ve temel özellikleri
13. Hafta Tümör etiyolojisinde yer alan faktörler kalıtım tümör ilişkisinin
14. Hafta Karbonhidrat, lipit, protein, pigment, kalsiyum metabolizma bozukluklarının isimleri ve temel özellikler, bunların hücre doku düzeyinde etkileri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 1 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 1 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 1 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 1 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 1 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 1 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri