PAT 107

Kimya I

Dersin Adı: PAT 107 Kimya I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Büşra KAYNAR
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Genel Kimya 1-2, İlkeler ve Modern Uygulamalar, R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Palme Yayıncılık, 2002 2.Modern Üniversite Kimyası 1-2, C.E. Mortimer, Çağlayan Kitabevi, 2004 3.Temel Üniversite Kimyası, Prof.Dr. E.Erdik, Prof.Dr.Y.Sarıkaya, Ga
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Temel kimya kavramları, molekul yapıları ve formulleri, periyodik sistem, kimyasal bağlar, çözeltilerin hazırlanması konularında temel bilgilerin ve genel uygulamaların öğretilmesi
Dersin Özeti

Temel kimya kavramları: mol sayısı, atom ve molekül kütlesi, Avogadro sayısı ve hesaplanmaları; Temel Kimya Kanunları; Madde ve atomun yapısı; 
Molekul yapıları ve formülleri; Periyodik sistem; Çözeltilerin hazırlanması, molarite, molalite, normalite hesaplamaları; Kimyasal Bağlar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Çözeltilerin hazırlanması, normalite, molarite, molaltite kavramlarını anlar ve hesaplar

2

Kimyasal bağlar hakkında bilgi sahibi olur

3

Kimyasal formülleri ve bileşikleri oluşturabilir

4

Madde ve atomun yapısı hakkında bilgi sahibi olur

5

Genel kimya ve temel kimyasal kavramlar hakkında bilgi sahibi olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kimya Hakkında Genel Bilgi
2. Hafta Temel Kimya Kanunları
3. Hafta Madde ve Atomun Yapısı
4. Hafta Periyodik Sistemin Özellikleri
5. Hafta Kimyasal bileşiklerin isimlendirilmesi
6. Hafta Kimyasal bileşiklerin formüllendirilmesi
7. Hafta Temel kimyasal kavramlar
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Mol, atom ve molekül kütlesi, Avogadro sayısı hesaplamaları
10. Hafta Molekülün yüzde kütle bileşimini bulma
11. Hafta Molekülün basit ve gerçek formülünü bulma
12. Hafta Çözeltiler hakkında genel bilgi
13. Hafta Molarite, molalite, normalite hesaplamaları
14. Hafta Çözelti hazırlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 4 5
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 3 3
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 3 4
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 4 5
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 5 4
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 3 0 3 6
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri