PAT 106

Genel Sitoteknoloji

Dersin Adı: PAT 106 Genel Sitoteknoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞİVİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- Edmund S. Cibas. Cytology. Giagnostic Principles and Clinical Correltates. Saunders, Philadelphia, 2009 2-Marluce Bibbo. Comprehensive Cytopathology. Saunders &Elsevier. 2008
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Klinik sitoloji ve sitoteknolojinin temel özelliklerini sitoteknolojinin uygulama alanlarını, bunlar içinde öncelikle temel hücre yapı ve fonksiyonlarını ve jinekolojik materyallerde görülen normal ve normal dışı hücrelerin tanınması konuları verir.
Dersin Özeti

Sitoloji tanımı, sitolojik materyallerin fiksasyonu ve sitopreprasyon yöntemleri

Hücre tanımı, Hücrenin organalleri, Hücre tipleri, Fiksasyon
Havada kurutma, wet film tekniği, Sitopreperasyon
Eksfolyatif sitolojiler, İnce iğne Aspirasyon Biyopsileri, Direkt yayma, Sitosantrifüj, Sitospin, Santrifuj, Hücre bloğu

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Staining-Destaining yapabilir

2

Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme yetisine sahip olur

3

Hücre ve dokularda normal dışı durumlarda görülen yapısal ve morfolojik değişikliklerin tanımlar

4

Nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur

5

Jinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Sitolojide temel kavramlar
2. Hafta Sitolojik materyal elde etme teknikleri
3. Hafta Sitolojik yayma teknikleri
4. Hafta Sitolojik boyama yöntemleri
5. Hafta Sitolojik yaymaların mikroskobik tarama ve inceleme yöntemleri
6. Hafta Hücrelerin temel morfolojik özellikleri
7. Hafta Hücrelerin temel morfolojik özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Jinekolojik sitolojide genel kavramlar
10. Hafta Jinekolojik sitolojide genel kavramlar
11. Hafta Non-Jinekolojik sitolojide genel kavramlar
12. Hafta Non-Jinekolojik sitolojide genel kavramlar
13. Hafta İİAB sitolojik yönteminde genel kavramlar
14. Hafta İİAB sitolojik yönteminde genel kavramlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 3
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 3 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 4 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 3 4
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 5 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 93
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri