PAT 105

Histoloji

Dersin Adı: PAT 105 Histoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Color textbook of histology.Gartner LP.Hiatt JL. 2001 2. Basic histology. Junqueira LC, Carneiero J. 2003 3. Histology and cell biology. Kierszenbaum AL.2006
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Hücre ve organelleri, epitel ve bağ dokusu, kıkırdak, kemik, kas,sinir ve kan dokusuna ait normal hücresel özellikler ve doku özellikleri incelenir.
Dersin Özeti

Mikroskobik çalışmayla desteklenen derslerde; hücre, hücre organelleri, mitoz ve mayoz bölünme, epitel doku, bağ, kemik, kıkırdak, kas dokusu, sinir sistemi, kan ve lenfoid doku, sindirim sistemi, karaciğer, pankreas, solunum sistemi, deri, üriner sistem, nöroendokrin hipotalamo-hipofizer sistem, adrenal, tiroid, paratiroid, boşaltım sistemi, erkek ve dişi üreme ve duyu organlarına ait normal doku ve hücre özellikleri incelenir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1

Sinir dokunun özelliklerini öğrenir.

2

Kas dokunun özelliklerini ve tiplerini öğrenir.

3

Yağ, kıkırdak ve kemik dokularının özelliklerini ve tiplerini öğrenir.

4

Bağ dokusunun özeliklerini ve tiplerini öğrenir.

5

Epitel doku özeliklerini ve tiplerini öğrenir.

6

Mitoz ve mayoz bölünmenin özeliklerini ve farklılıklarını kavrar.

7

Hücre organelleri ve nukleusun histolojik özelliklerini öğrenir.

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hücre ve organelleri I
2. Hafta Hücre ve organelleri II
3. Hafta Nükleus
4. Hafta Mitoz ve mayoz bölünme
5. Hafta Epitel dokusu I
6. Hafta Epitel dokusu II
7. Hafta Bağ dokusu
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Yağ dokusu
10. Hafta Kan dokusu
11. Hafta Kemik dokusu
12. Hafta Kıkırdak dokusu
13. Hafta Kas dokusu
14. Hafta Sinir dokusu
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 4 3
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 4 5
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 3 4
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 3 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 5
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 5 5
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 2 4
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 0 6 6
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 13 0 2 26
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri