PAT 104

Genel Histoteknoloji II

Dersin Adı: PAT 104 Genel Histoteknoloji II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Genel Histoteknoloji I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fadime KAHYAOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Afip Laboratory Methods in Histotechnology.1992 2.Histotechnology-Aself –Instructional text. Carson FL. 1997 3.Theory and practice of histological techniques. Bancroft JD. 2002
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Doku-boya ilişkilerindeki mekanizmaların kavranması, boya sınıflandırmalarının tanımlanması, H&E boyamada karşılaşılabilecek problemler ve çözümlerinin kavranması, hematoksilenlerin sınıflandırması ve özelliklerinin kavranarak Hematoksilen Eosin boyama yönteminin özelliklerinin uygulamada kullanılması.
Dersin Özeti

Bağ dokusu, karbonhidratlar, proteinler, nükleik asitler, amiloid, lipitler, pigment ve mineraller, nöroendokrin sistem, santral sinir sistemi, enzimler, canlı hastalık etkenleri, sitoplazmik organel ve diğer komponentlerin konvasyonel boyanma özellikleri ve boyanma mekanizmaları içerir.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Boya tanımlamalarını tanımlar ve örnekler, boya teorilerini uyguladığı boyalara adapte ederek alternatifleri geliştirir.

2. Hematoksilenin yapısı boya ve boyanma özelliklerini sıralar, hematoksilenleri mordantlarına göre sınıflar, her sınıfın belirgin örneklerinin özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını sıralar.

3. H&E boyamadaki özellikleri kendi ifadesi ile söyler, boyamada ortaya çıkabilecek problemlerin nedenlerini sıralar ve çözümler 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Boyama teorileri
2. Hafta Boyama teorileri
3. Hafta Boya özellikleri, Boya tanımlamaları
4. Hafta Boyama ve aşamaları
5. Hafta Hematoksilenler
6. Hafta Aluminyumlu Hematoksilenler
7. Hafta Demirli Hematoksilenler
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Tungstenli hematoksilenler
10. Hafta Molibdenli Hematoksilenler
11. Hafta Kurşunlu ve Mordantsız Hematoksilenler
12. Hafta H&E boyama yöntemleri
13. Hafta H&E boyamada oluşabilecek problemler
14. Hafta H&E boyama problemlerinde çözümler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 1 1
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 1 1
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 1 1
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 1 1
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 1 1
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 1 1
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri