PAT 103

Fizyoloji

Dersin Adı: PAT 103 Fizyoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Umay Meriç ŞAHİNOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Guyton & Hall. Textbook of Medical Physiology Ganong`s Review of Medical Physiology.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Sağlıklı bireylerde vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin normal çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
Dersin Özeti

Vücut hücre, doku, organ ve sistemlerin fizyolojisinin anlatılması.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin sağlıklı bireylerdeki (canlılığın sürdürülebilmesi için) işlevlerini açıklar.

2. Yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanımlar.

3. Vücuttaki tüm hücre, doku, organ ve sistemlerin çalışma mekanizmalarını açıklar.

4. Organizmanın bölümleri (hücre-doku-organ-sistem) arasındaki iletişimi ve etkileşimi açıklar.

5. Bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini açıklar

6. Vücuttaki hücre, doku, organ ve sistemlerde oluşabilecek işlev bozukluklarında görülebilecek patolojiler hakkında bilgi sahibi olur.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hücre Fizyolojisi
2. Hafta Kas Fizyolojisi
3. Hafta Sinir Fizyolojisi
4. Hafta Kan Fizyolojisi
5. Hafta Dolaşım Fizyolojisi
6. Hafta Solunum Fizyolojisi
7. Hafta Sindirim Fizyolojisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Boşaltım Fizyolojisi
10. Hafta Endokrin Fizyolojisi
11. Hafta Büyüme ve Gelişme
12. Hafta Duyu Fizyolojisi
13. Hafta Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
14. Hafta Merkezi Sinir Sistemi Fizyolojisi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 4 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 3
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 5 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 5
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 4 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 4
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 2 4
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 2 26
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 0 1 8
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 13 0 1 13
Yari Yılsonu sınavı 13 0 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri