PAT 102

Genel Biyokimya

Dersin Adı: PAT 102 Genel Biyokimya
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi Kimya I
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Havva ŞAHİN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Biochemistry, Zubay, Third Edt., Browb Publishers, 1998 2. Principles of Biochemistry , Lehninger, Forth Edt, 2001. 3. Temel Biyokimya, Taner Onat, Kaya Emerk, Saray yayınevi, 1997 4. İnsan Biyokimyası, Onat, Emerk, Sözmen, Palme Yayıncılık, 2002
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu derste öğrenciler temel biyokimyasal molekülleri tanımlayacaklar, çeşitlerini sayabilecekler ve bu moleküllerin patoloji laboratuvarında kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Özeti

Biyomoleküller hakkında bilgi sahibi olma ve hücre ve dokulardaki fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olma

Dersin Öğrenim Çıktıları

Biyokimyasal moleküllerin fonksiyonları ile ilgili bilgi sahibi olur

Prokaryotik ve ökaryotik hücreler hakkında bilgi sahibi olur

Proteinler, karbonhidratlar, yağlar ve nükleik asitler hakkında bilgi sahibi olur

Biyokimyasal moleküllerin patolojide kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olur

Temel biyokimyasal moleküller ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olur

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Hücre Biyokimyası
2. Hafta Ökaryotik Hücreler
3. Hafta Nükleik asitler ve protein sentezi
4. Hafta Prokaryotik Hücreler
5. Hafta Virus Biyokimyası
6. Hafta Su Molekülü ve Özellikleri
7. Hafta Karbohidratlar ve özellikleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Amino asitler ve Proteinler I
10. Hafta Amino asitler ve Proteinler II
11. Hafta Enzimler ve özellikleri
12. Hafta Vitaminler ve özellikleri
13. Hafta Hormonlar ve özellikleri I,II
14. Hafta Elektrolitler ve Eser elementler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 5 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 5
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 5 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 3 4
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 4 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 4 5
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 3 39
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 3 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 1 1
Yari Yılsonu sınavı 1 0 1 1
Toplam İş Yükü (Saat) 119
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri