PAT 101

Anatomi

Dersin Adı: PAT 101 Anatomi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ÖN LİSANS
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Teoman İSMAİLOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Moore Clinically Oriented Anatomy Netter Atlas of Human Anatomy Snell Clinical Anatomy Snell Clinical Neuroanatomy Sobotta, Atlas of Human Anatomy
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; vücudun temel yapısı ile sistemleri oluşturan yapı ve organların anatomik özellikleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar, Hücrenin yapısı ve çeşitleri, İskelet sistemi, Kas sistemi, Kan ve sıvı-elektrolitler, Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar, Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları, Toraks ve memenin yapısı, Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları, Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları, Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları, Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları, Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.     Sindirim sisteminin ve ürogenital sistemin anatomik yapısını ayırt etmek 

2.     Sinir sisteminin, endokrin sistemin ve duyu organlarının anatomik yapısını ayırt etmek 

3.     Dolaşım sisteminin, solunum sisteminin ve toraksın anatomik yapısını ayırt etmek 

4.     Kas ve iskelet sisteminin anatomik yapısını ayırt etmek

5.     İnsan vücudunun temel yapısını ayırt etme

     

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomi ile ilgili temel terim ve kavram
2. Hafta Hücrenin yapısı ve çeşitleri
3. Hafta İskelet sistemi
4. Hafta Kas sistemi
5. Hafta Kan ve sıvı-elektrolitler
6. Hafta Kalbin anatomik özellikleri ve vasküler yapılar
7. Hafta Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Toraks ve memenin yapısı
10. Hafta Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları
11. Hafta Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları
12. Hafta Duyu organları, Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları
13. Hafta Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin anatomik yapıları
14. Hafta Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) PY 01 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili temel düzeydeki bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 4 5 4 3 4
PY2) PY 02 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve sorunları tanımlar, çözüm için sorumluluk alır. 5 4 4 4 3
PY3) PY 03 Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 4 5 4 4 3
PY4) PY 04 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 3 4 5 5 4
PY5) PY 05 Patoloji Laboratuvar Teknikleri ile ilgili konulardaki temel bilgi ve becerilerini kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 5 3 4 5 5
PY6) PY 06 Mesleğinin gerektirdiği görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata, mesleki etik ilkelere, demokrasiye ve insan haklarına uygun davranır. 3 4 5 4 4
PY7) PY 07 İlgili diğer disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir. 4 5 3 5 4
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 2 0 2 4
Sunum / Seminer hazırlama 13 0 1 13
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 1 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 2 2
Yari Yılsonu sınavı 1 0 2 2
Toplam İş Yükü (Saat) 60
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri