OPT 217

Tüketici Davranışları

Dersin Adı: OPT 217 Tüketici Davranışları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Tüketici Davranışları, Remzi Altunışık, A.Hamdi İslamoğlu, Beta Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Dersin Amacı Tüketici davranışının çeşitli bileşenlerini açıklamak ve bunları kar amaçlı olan ve/veya kar amaçlı olmayan örgütlerdeki pazarlama uygulamalarını geliştirebilmek için değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Farklı tüketici segmentlerinin beğenilerini ve tüketim alışkanlıklarını değerlendirir.

Tüketici tatminini sağlamaya dönük pazarlama uygulamalarını geliştirir.

Tüketicilerin pazarlama çabaları üzerindeki etkileri ile pazarlama çabalarının tüketiciler üzerindeki etkilerini yorumlar.

Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik etmenleri açıklar.

  • Tüketicilerin farklı özelliklerine göre değişen ilgi, beğeni, ihtiyaç ve isteklerini değerlendirir.
  • Tüketici davranışlarının farklı disiplinlerle ilişkisini açıklar.
  • Tüketici davranışlarıyla ilgili farklı modelleri ve yaklaşımları tanır.
  • Tüketici davranışlarının bileşenlerini açıklar.
  •  
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri
2. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar
3. Hafta Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme
4. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler
5. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler
6. Hafta Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler (devam)
7. Hafta Tüketici karar verme ve satın alma davranışları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası davranışları
10. Hafta Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları
11. Hafta Tüketici davranışları araştırmaları
12. Hafta Yeni tüketici eğilimleri
13. Hafta Kültürler arası tüketici davranışları
14. Hafta Tüketim toplumu ve tüketim kültürü tartışmaları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 3 3 4 4 4
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 4 4 3 5
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 4 3 4 3 5
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 3 4 3 4 4
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 1 2 2 2
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 3 1 2 2 2
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 2 3 3 2 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 4 3 2 3 3
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 2 2 2 2 1
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 2 3 3 1 1
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 3 3 2 2 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 8 2 10
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 1 2 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 2 11
Toplam İş Yükü (Saat) 136
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri