Dersin Adı:
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 0
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Akdemir, Ali, İşletmeciliğin Temel Bilgileri, Ekin Yay., Ankara, 2009. 2.Eren, Erol, Yönetim ve Organizasyon, Beta Yay., İstanbul, 1993.
Yardımcı Ders Kitabı Koçel, Tamer, İşletme Yöneticiliği, Beta Yay., İstanbul, 2003.
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, Modernizm – Postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimine sahip olmalarını sağlamak
Dersin Özeti
Bu dersin sonunda öğrenciler,
Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri, İşletmelerin kuruluş şekilleri, İşletmelerde işbirliği şekilleri, Yönetim fonksiyonu, Üretim ve pazarlama fonksiyonu, Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları, Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları, Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları
 
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri konularında bilgi sahibi olabilme

2. İşletmelerin sınıflandırılması konusunda bilgi sahibi olabilme

3. İşletmelerin kuruluş şekilleri konusunda bilgi sahibi olabilme

4. İşletme işlevleri konusunda bilgi sahibi olabilme

5. Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta Kişileri işletme kurmaya yönlendiren faktörler, işletmeciliğe başlangıç faaliyetleri,
3. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
4. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
5. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
6. Hafta İşletmelerin kuruluş şekilleri
7. Hafta Yönetim fonksiyonu
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Yönetim fonksiyonu
10. Hafta Üretim ve pazarlama fonksiyonu
11. Hafta Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları
12. Hafta Finans, halkla ilişkiler ve insan kaynakları fonksiyonları
13. Hafta Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları
14. Hafta Ar-Ge ve örgüt geliştirme fonksiyonları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 3 2 2 3 4
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 3 4 4 3
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 2 3 3 3 2
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 2 2 3 3 3
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 2 3 2 3
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 3 3 2 2 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 3 2 3 4 4
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 3 3 3 2 2
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 2 2 3 3 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 2 3 3 3 3
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 4 3 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 3 3 45
Uygulamalı Ders 0 0
Ödevler 1 5 1 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 6 0 84
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 1 6
Yari Yılsonu sınavı 1 8 1 9
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri