OPT 214

Optisyenlik Paket Program Uygulamaları

Dersin Adı: OPT 214 Optisyenlik Paket Program Uygulamaları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin optisyenlik mağazalarında kullanılan bilgisayar yazılımları hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
Dersin Özeti

Müşteri Takip Sistemi, Stok – Satış İlişkisi, Reçeteleri Sisteme Aktarma, Fatura Kesme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1) Stok-satış hareketinin kontrolünü yapabilecek

2) Satış ve müşteri takibi yapabilecek

3) Reçeteleri Medula sistemine aktarabilecek

4) Transpozisyon gibi temel işlemleri program yardımıyla yapabilecek

5) Firmadaki diğer optik sistemleri takip edebilecek

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Programın Tanıtımı, Firma Bilgilerini Girmek
2. Hafta Firmalara Ait Çerçeve Stoklarını Girmek
3. Hafta Firmalara Ait Cam Stoklarını Girmek
4. Hafta Güneş Gözlüğü Stoklarını Girmek
5. Hafta Reçete Kaydetmek
6. Hafta Müşteri Föylerini Kaydetmek
7. Hafta Yapılan Satışları Kaydetmek
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Hastalara Muayene Tarihlerini Hatırlatmak
10. Hafta Şubeler Arası Mal Aktarımı
11. Hafta Müşteri Bilgileri Girme
12. Hafta Camların Diyoptrilerine Göre Sıralanması
13. Hafta Barkod ya da Karekod Okutarak Satış Yapabilmek
14. Hafta Reçetelerin Sisteme Girilmesi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 3 4
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 4 3 4 4 5
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 3 4 4 4 5
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 4 4 3 3 4
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 3 5 5 5
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 2 2 3 3 2
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 2 3 1 3 2
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 2 3 2 3 2
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 3 2 3 2 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 3 3 3 2 3
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 2 2 4 3 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 2 4 2 12
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 1 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 11
Toplam İş Yükü (Saat) 143
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri