OPT 211

İşletme Yönetimi

Dersin Adı: OPT 211 İşletme Yönetimi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı ÖZEN KUTANİS, Rana (2006) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay, Sakarya OKTAY, Mahmut(2007)Davranış Bilimlerine Giriş, Der Yayınları
Yardımcı Ders Kitabı Yılmazer Aydın,Eroğlu Cemal, (2008), Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık
Dersin Amacı İşletme kavramı, kritik öğeleri ve ağırlıklı kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilmektir.
Dersin Özeti

Dersin tanıtımı,İşleme, işlemeciliğin kritik öğeleri, Girişimcilik ve girişimcilik kültürü, İşlemeciliğin kronolojik trendi, İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı,İşletmelerde çevre,Rasyonelleşme ilkeleri,İşletmelerin amaçları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. İşletme kavramı, kritik öğeleri ve ağırlıklı kavramlar konusunda bilgi sahibi olabilme

2. Girişimcilik hakkında bilgi sahibi olma

3. İşletmeciliğin kronolojik trendi konusunda bilgi sahibi olabilme

4. İşletmelerin diğer disiplinlerle bağlantısı ile ilgili bilgi sahibi olma 

5. İşletmelerin çevre etkileşimi konusunda bilgi sahibi olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dersin tanıtımı
2. Hafta İşleme, işlemeciliğin kritik öğeleri
3. Hafta Girişimcilik ve girişimcilik kültürü
4. Hafta Girişimcilik ve girişimcilik kültürü
5. Hafta İşlemeciliğin kronolojik trendi
6. Hafta İşlemeciliğin kronolojik trendi
7. Hafta İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İşletmeciliğin diğer disiplinlerle bağlantısı
10. Hafta İşletmelerde çevre
11. Hafta İşletmelerde çevre
12. Hafta Rasyonelleşme ilkeleri
13. Hafta Rasyonelleşme ilkeleri
14. Hafta İşletmelerin amaçları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 2 3 2 2 3
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 3 2 4 1
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 2 3 3 2 2
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 3 1 2 2 4
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 3 2 2 4
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 4 3 3 2 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 2 2 2 3 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 2 3 3 2 1
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 3 2 2 1 4
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 2 3 2 1 3
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 4 3 3 3 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 2 6
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 2 2 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 2 8
Yari Yılsonu sınavı 1 9 2 11
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri