OPT 209

Marka Stratejileri

Dersin Adı: OPT 209 Marka Stratejileri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı İlgili öğretim elemanının ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Marka ve Marka İletişim Stratejileri ile ilgili çeşitli kitaplar.
Dersin Amacı Uygulamada karşılaşılan marka stratejilerinin kavranması, markalaşma kurallarının öğrenilmesi, marka imajı, konumlandırma kavramlarının öğrenilmesi ve marka tescili ve hukuksal koruma konularında bilgilendirme
Dersin Özeti

Marka ve markalaşma, marka stratejileri, marka imajı ve konumlandırma, markalama kuralları ve marka ile ilgili hukuksal düzenlemeler konularında gerekli bilgi, örnek ve uygulamalar.

Dersin Öğrenim Çıktıları
  1. Marka kavramını, markalaşmanın geçmişten günümüze geçirdiği evreleri ve günümüzde markalaşmanın anlam ve önemini kavramak
  2. Günümüzde uygulanan markalama stratejilerini ve markalama kurallarını kavramak
  3. Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma ve marka bağlılığı oluşum şekillerini kavramak
  4. Marka imajı oluşturma, konumlandırma ve bütünleşik pazarlama karmasının marka oluşturmadaki işlevini kavramak
  5. Marka tescili ve hukuksal koruma ile ilgili gerekli bilgileri edinme
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Marka kavramı, markalaşmanın tarihsel gelişimi, markanın önemi, sağladığı yararlar, günümüz pazarlamasında marka anlayışı
2. Hafta Marka ligleri, marka oluşturma kararı, gerekli önkoşullar, olası marka stratejileri
3. Hafta Markalama kuralları: Yayılma, daralma, tanıtım, reklam, kelime ve referans kuralları; Açıklamalar, örnekler
4. Hafta Markalama kuralları: Kalite, kategori, isim, genişlemeler, arkadaşlık ve jenerik kuralları; Açıklamalar, örnekler
5. Hafta Markalama kuralları: Şirket, alt marka, kardeşler, biçim ve renk kuralları; Açıklamalar, örnekler
6. Hafta Markalama kuralları: Sınırlar, istikrar, değişim, ölümlülük ve tekillik kuralları; Açıklamalar, örnekler
7. Hafta Marka ismi seçimi, farkındalık yaratma, ,farklılık yaratma teknikleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Marka, ambalaj ve grafik tasarım ilişkisi; tasarım, renkler, etiketler
10. Hafta Marka-tüketici iletişimi, marka değerliliği, marka bağlılığı, marka bağlılığı oluşum süreçleri, önemi
11. Hafta Marka bileşenleri, marka imajı, marka kimliği, marka kişiliği kavramları
12. Hafta Bütünleşik pazarlama iletişimi; Marka, reklam, halkla ilişkiler ilişkisi
13. Hafta Konumlandırma: Konumlandırma süreci, konumlandırma stratejisinin seçimi, yeniden konumlandırma
14. Hafta Marka tescili ve hukuksal koruma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 3 3 3 4 4
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 4 4 4 5
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 4 3 4 5 4
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 3 3 4 4 4
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 4 4 5 4
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 3 3 4 4 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 3 3 4 4 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 3 2 2 4 2
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 2 2 2 2 2
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 3 3 3 3 2
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 3 2 3 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 2 3 65
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 143
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri