OPT 206

Optisyenlik-III

Dersin Adı: OPT 206 Optisyenlik-III
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Gözlükçülük, Öğr. Gör. Ertekin AKSAK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2. Öğretim elemanı ders notları
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Dersin Amacı Detaylı mesleki terim ve uygulamaların öğrenilmesi ve yapılması
Dersin Özeti

Az görüş ve yardımcı gereçlerprizmatik cam montajı,Optisyenlik hakkında yasal mavzuatprizmatik cam montajı,Resmi reçete işlemleri- Kurum sözleşmeleri- Hazırlanması gereken belgeler- Otomasyon sistemine giriş- FaturalandırmaGözlük satışı uygulama,Gözlük Camın İmalatı- YÜzey işlemleri- İstenen prizmatik etki ve farklı yollarla temini1- Desantrasyon ile istenen prizmatik etkinin sağlanması2- Prizmatik lens ile istenen prizmatik etkinin sağlanması3- Fresnel prizması ile istenen prizmatik etkinin sağlanmasıFaset Çerçevelere cam montajı,Gözlük lenslerinde verteks mesafesinin etkili güçlü ilişkisiFaset Çerçevelere cam montajı,Multifokal Lensler- Bifokal Lensler- Trifokal Lensler- Progressiv LenslerProgressiv cam montajı

Dersin Öğrenim Çıktıları
1. Multifokal lensler bilir
2. Resmi reçeteleme sürecini bilir
3.Resmi sözleşme ve fatura işlemleri bilir
4.Malzeme ve montaj görüş kullanımını bilir.
5. Gözlük hakkında bilgilenir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama 1 10
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Multifokal Lensler- Bifokal Lensler- Trifokal Lensler- Progressiv LenslerBİfokal Cam montajı
2. Hafta Multifokal Lensler- Bifokal Lensler- Trifokal Lensler- Progressiv LenslerBİfokal Cam montajı
3. Hafta Multifokal Lensler- Bifokal Lensler- Trifokal Lensler- Progressiv LenslerProgressiv cam montajı
4. Hafta Gözlük lenslerinde verteks mesafesinin etkili güçlü ilişkisiProgressiv cam montajı
5. Hafta Gözlük lenslerinde verteks mesafesinin etkili güçlü ilişkisiFaset Çerçevelere cam montajı
6. Hafta Gözlük Camın İmalatı- YÜzey işlemleri- İstenen prizmatik etki ve farklı yollarla temini1- Desantrasyon ile istenen prizmatik etkinin sağlanması2- Prizmatik lens ile istenen prizmatik etkinin sağlanması3- Fresnel prizması ile istenen prizmatik etkinin sağl
7. Hafta Gözlük Camın İmalatı- YÜzey işlemleri- İstenen prizmatik etki ve farklı yollarla temini1- Desantrasyon ile istenen prizmatik etkinin sağlanması2- Prizmatik lens ile istenen prizmatik etkinin sağlanması3- Fresnel prizması ile istenen prizmatik etkinin sağl
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Gözlük Camın İmalatı- YÜzey işlemleri- İstenen prizmatik etki ve farklı yollarla temini1- Desantrasyon ile istenen prizmatik etkinin sağlanması2- Prizmatik lens ile istenen prizmatik etkinin sağlanması3- Fresnel prizması ile istenen prizmatik etkinin sağl
10. Hafta Az görüş ve yardımcı gereçlerprizmatik cam montajı
11. Hafta Optisyenlik hakkında yasal mavzuatprizmatik cam montajı
12. Hafta Resmi reçete işlemleri- Kurum sözleşmeleri- Hazırlanması gereken belgeler- Otomasyon sistemine giriş- FaturalandırmaGözlük satışı uygulama
13. Hafta Resmi reçete işlemleri- Kurum sözleşmeleri- Hazırlanması gereken belgeler- Otomasyon sistemine giriş- Faturalandırma
14. Hafta Resmi reçete işlemleri- Kurum sözleşmeleri- Hazırlanması gereken belgeler- Otomasyon sistemine giriş- Faturalandırma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 2 3 3 2 3
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 2 2 3 3 3
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 3 2 2 2 4
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 4 3 2 3 2
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 2 3 1 2 2
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 2 2 2 2 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 3 1 2 3 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 3 4 3 4 3
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 2 3 4 3 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 3 2 4 1 4
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 3 3 3 4 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 1 4 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 146
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri