OPT 116

İlk Yardımda Temel Bilgiler

Dersin Adı: OPT 116 İlk Yardımda Temel Bilgiler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel İlk Yardım, Bikem Süzen, Nobel Tıp Kitapevleri
Yardımcı Ders Kitabı İlk Yardım, Cemil SÖZEN, Nobel Akademik Yayıncılık
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, diğer acil durumlarda ilk yardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri ile ilgili yeterlikleri kazandırmak. .
Dersin Özeti

Birincil ve ikincil değerlendirme
-Yetişkinlerde temel yaşam desteği
-Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
-Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
-Dış ve iç kanamalar
-Yara ve yara çeşitleri
-Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım 
-Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
-Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
-Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar
-yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
-Acil taşıma teknikleri
-Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
-Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;

1.İlk yardımın temel ilkelerini uygulamak

2.Temel yaşam desteği sağlamak

3.Yaralanmalarda ilk yardım uygulamak

4.Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım uygulamak

5.Diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın temel uygulamaları
2. Hafta Birinci ve ikinci değerlendirme
3. Hafta Yetişkinlerde, çocuklarda ve bebekte temel yaşam desteği
4. Hafta Solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım
5. Hafta Dış ve iç kanamalar
6. Hafta Dış ve iç kanamalar
7. Hafta Yara ve yara çeşitleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım
10. Hafta Üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım Kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım
11. Hafta Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım
12. Hafta Sivil savunma
13. Hafta Zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım
14. Hafta Sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşımaAcil taşıma teknikleri ve Kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 4 4 3 3 1
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 2 4 5 2 1
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 2 4 2 3 2
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 1 3 3 4 4
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 3 4 3 3 3
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 4 3 5 2 1
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 3 2 3 5 4
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 2 3 4 5 1
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 1 3 5 3 2
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 1 1 1 1 1
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 5 0 3 15
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 2 9
Yari Yılsonu sınavı 1 13 3 16
Toplam İş Yükü (Saat) 92
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri