OPT 114

Optik Laboratuvarı

Dersin Adı: OPT 114 Optik Laboratuvarı
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzman Safiye AKSOY
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1- Laboratuar föyü / Laboratory manual 2- Fizik 2. Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Palme Yayıncılık, 2010 3- Fizik, Giancoli, Akademi Yayıncılık, 2009.
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Dersin Amacı Bu ders, optik olayların anlaşılması için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar. Öğrencilere, teknolojinin temelini oluşturan fiziksel optiğin ilkelerini anlamalarına yardımcı olur.
Dersin Özeti

Küresel aynaların odak uzaklığının belirlenmesi. Küresel aynalarda görüntü oluşumları. Işığın Kırılması ve Yansıması. Kritik Açı ve Tam Yansıma. Işık Prizması. Merceklerde odak uzaklığının belirlenmesi. Merceklerde görüntü oluşumları. Newton halkaları. Tek yarıkta girişim. Çift yarıkta girişim. Işığın Kutuplanması. İnterferometrik ölçümler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1)   Küresel  aynaların  odak  uzaklığını belirler ve  görüntü  oluşumlarını gösterir

2)   Kritik  Açı  ve  Tam  Yansımayı gösterir.

3)   Merceklerin  odak  uzaklığını belirler ve merceklerde  görüntü  oluşumlarını gösterir

4)   Tek  ve  çift  yarıkta  girişimi gösterir.

      5) Işığın  kutuplanmasını gösterir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Işığın doğası, Elektromanyetik dalgalar
2. Hafta Işığın yansıması, Işığın kırılması ve Snell yasası
3. Hafta Işığın yansıması, Işığın kırılması ve Snell yasası
4. Hafta Tam iç yansıma, Fiber optik
5. Hafta Kırılma indisinin ölçülmesi
6. Hafta Dispersiyon
7. Hafta Düzlem ve küresel aynalar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İnce Mercekler
10. Hafta Kamera, Mikroskop, Teleskop; Girişim, Young deneyi
11. Hafta Kırınım
12. Hafta Kutuplanma
13. Hafta Lazerler ve uygulamaları
14. Hafta Optik spektrumlar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 2 2 3 3 3
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 2 1 4 5
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 2 2 4 3 2
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 3 3 2 2 1
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 2 2 3 3 4
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 3 2 1 3 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 3 2 2 1 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 2 2 1 2 1
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 2 3 2 2 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 2 2 2 2 2
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 2 2 2 3 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 2 28
Uygulamalı Ders 7 1 1 8
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 3 0 42
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 1 5
Yari Yılsonu sınavı 1 6 1 7
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri