OPT 112

Göz Anatomisi ve Fizyolojisi

Dersin Adı: OPT 112 Göz Anatomisi ve Fizyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Prof. Dr. Halil İbrahim İMAMOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Prof.Dr. Kayıhan Şahinoğlu, Kliniğe Yönelik Anatomi, 2007 2- Prof.Dr. Mehmet Yıldırım, İnsan Anatomisi Atlası, 2006 3- Yüksekokullar için Fizyoloji. Ed.Prof.Dr. Berrak Ç.Yeğen. Yüce Yayım, 2014 4- Ganong un Tıbbi Fizyolojisi, Çeviri editörü Prof. Dr. Hakk
Yardımcı Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin gözün anatomik yapısını ve görme fizyolojisini kavramaları amaçlanmaktadır.
Dersin Özeti

Göz küresi, Göz küresinin tabakaları, Işığı kıran yapılar, Gözün yardımcı oluşumları, Optik sinir ve görme yolları, Görme ile ilgili refleksler, Göz fizyolojisine giriş, Göz optiği, Retina ve fonksiyonları, Santral sinir sisteminde görme ile ilgili işlemler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

  1. Gözün anatomik yapısını ve özelliklerini tanımlayabilecek,
  2. Görme yollarını ve kortikal görme alanlarını tanımlayabilecek,
  3. Gözde kırıcı ortamları ve işlevlerini açıklayabilecek,
  4. Görsel algının oluşumunu açıklayabilecek,
  5. Görme ile ilgili refleksleri açıklayabilecektir.
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Göz Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş
2. Hafta Orbita Anatomisi
3. Hafta Göz Dışı Kaslar
4. Hafta Göz Kürelerinin Anatomik Yapısı
5. Hafta Konjunktiva, Sklera, Kornea ve Retina
6. Hafta Görme Yolları ve Kraniyal Sinirler
7. Hafta Görme Alanları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Gözün Kırıcı Ortamları ve İşlevleri
10. Hafta Retinada Uyarılma
11. Hafta Görsel Algı Oluşumu
12. Hafta Görsel Algı Oluşumu
13. Hafta Görme İle İlişkili Refleksler
14. Hafta Renkli Görme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 2 2 3 4 5
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 4 5 4 2 4
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 2 2 1 4 5
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 4 3 3 5 3
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 4 2 2 4 5
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 5 5 4 4 5
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 5 4 4 3 3
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 3 3 3 3 3
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 1 2 3 3 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 4 4 2 2 4
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 3 4 5 5 2
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri