OPT 111

Halkla İlişkiler

Dersin Adı: OPT 111 Halkla İlişkiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 2
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Coşkun DURSUN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Yatkın, Ahmet ve Yatkın, Ümmühan. (2010). Halkla İlişkiler ve İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 2.Geçikli, Fatma. (2010) Halkla İlişkiler ve İletişim, İstanbul: Beta Yayınevi. 3. Özer, Mehmet Akif (2012) Halkla İlişkiler Dersleri, Ankara: Adalet Y
Yardımcı Ders Kitabı Ders notları ve internet kaynakları.
Dersin Amacı Halkla ilişkilerin tanımı, kapsamı, tarihi, öğeleri, hedef kitleler, halkla ilişkilerin reklam ve programda ayırımı ve ortak yönleri, kurumsal reklamcılık ve önemi, kişisel ilişkiler, sosyal yapı içerisinde insan, haberleşme kültür ve çevre, dört adım
Dersin Özeti

Halkla ilişkilerin uygulama alanı. Halkla ilişkilerin Dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi. Halkla ilişkiler reklam, propaganda, pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılar. Halkla ilişkiler ve iletişim. Halka ilişkilerde planlama ve yönetim. Halkla ilişkilerde ortam ve araçlar. Kurum içi halkla ilişkiler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Halkla ilişkiler uzmanlığının gereklerini tanıtmak

2. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan işlevleri,

3. Kuruluşlarda Halkla İlişkileri için geçerli olan ilke ve kuralları belirtmek

4. Halkla İlişkiler etkinliklerini belirlemek

5. Halkla İlişkiler yöntemlerinin pratik uygulamalarını öğrenciye aktarmak.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 0
Laboratuar 0
Uygulama 0
Alan Çalışması/Staj 0
Ödevler 0
Proje/Sunum/Seminer 0
Kisa Sinavlar 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Halkla İlişkiler tanımı ve tarihsel gelişimi
2. Hafta Halkla İlişkilerde temel ilkeler
3. Hafta Halkla ilişkiler, propaganda, reklamcılık ve pazarlama arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
4. Hafta Halkla ilişkilerde kullanılan metodlar ve araçlar
5. Hafta Halkla ilişkiler uzmanlarında ve iş yerinde bulunması gereken özellikler
6. Hafta Halkla İlişkilerde Bilgi Toplama Yöntemleri
7. Hafta Ara SINAV
8. Hafta Halkla ilişkilerde dört adım ilkesi
9. Hafta Halkla İlişkiler Modelleri
10. Hafta Halkla ilişkiler biriminin örgütlenmesi. Kurum içi iletişim
11. Hafta Halkla İlişkilerde Kamuoyu ve Hedef Kitle
12. Hafta Halkla İlişkilerde değerlendirme yöntemleri
13. Hafta Halkla İlişkilerde Etkin İletişimin Rolü
14. Hafta Halkla İlişkilerde Etkin İletişimin Rolü
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 5 4 4 3 5
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 3 3 3 2 3
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 3 3 3 4 4
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 3 3 2 3 3
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 4 3 2 3 4
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 3 3 4 3 3
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 4 4 5 5 5
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 3 3 3 2 3
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 3 3 3 3 3
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 4 3 4 4 5
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 5 4 4 4 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 56
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 2
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri