OPT 105

Optisyenliğe Giriş

Dersin Adı: OPT 105 Optisyenliğe Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Yrd. Doç. Dr. Miraç YAVRUOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Optisyenin Eğitim El Kitabı, Çeviri Editörü: Yrd. Doç. Dr. Tuba Özdemir, Nobel Tıp Kitabevi
Yardımcı Ders Kitabı Optisyenin El Kitabı, Optik ve Optometrik Meslek Kitapları Serisi, H. Nejat Kayın.
Dersin Amacı Mesleki tanımların öğrenilerek gerekli altyapının oluşturulmasını sağlamak.
Dersin Özeti
Optisyenlik Hakkında Kanun Mesleki tanımlar Terimler ve Anlamları
Gözlük Camlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması Gözlük Çerçeveleri Çeşitleri Gözlük Çerçeveleri Kısımları Refraksiyon Kusurları Hipermetropi
Refraksiyon Kusurları Miyopi Refraksiyon Kusurları Presbiyopi Refraksiyon Kusurları Astigmatizma
Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Optisyenlikle alakalı temel kavramları bilir

2. Optisyenlikle alakalı kanunları bilir

3. Optisyenlikle alakalı yönetmelikleri bilir

4. Gözlük camları ve Gözlük çerçevelerhakkında bilgiye sahiptir

5. Kırma kusurları ve düzeltme yöntemleri ile ilgili bilgiye sahiptir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Optisyenlik Hakkında Kanun
2. Hafta Optisyenlik Hakkında Kanun
3. Hafta Mesleki tanımlar
4. Hafta Terimler ve Anlamları
5. Hafta Gözlük Camlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması
6. Hafta Gözlük Camlarının Özellikleri ve Sınıflandırılması
7. Hafta Gözlük Çerçeveleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Gözlük Çerçeveleri Çeşitleri
10. Hafta Gözlük Çerçeveleri Kısımları
11. Hafta Refraksiyon Kusurları Hipermetropi
12. Hafta Refraksiyon Kusurları Miyopi
13. Hafta Refraksiyon Kusurları Presbiyopi
14. Hafta Refraksiyon Kusurları Astigmatizma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Optisyenlik mesleği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgi donanımına sahiptir. 1 1 1 1 1
PY2) Temel epidemiyolojik kavramları öğrenme ve mesleki uygulamalarda bu kavramları uygun biçimde kullanabilme. Optisyenlik konusunda, mesleki yetki ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibidir. 1 1 1 1 1
PY3) Gözlük, kontak lens ve az görme cihazları (teleskopik ürünler vb.) gibi temel görme cihazlar hakkında bilgilere sahiptir. 1 1 1 1 1
PY4) Temel görme cihazlarının reçeteye göre seçimi, satışı ve hazırlanmasıyla kullanıcıya adaptasyonunu sağlayabilme. 1 1 1 1 1
PY5) Numaralı gözlük camlarını ve kontak lenslerin diyoptrisini ölçebilme ve bunların montajı için gerekli ayarları yapabilme. 1 1 1 1 1
PY6) Gözlüğün hazırlanması için gerekli ekipmanları, gereçleri ve makineleri kullanabilme. 1 1 1 1 1
PY7) Temel optik aletler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme. 1 1 1 1 1
PY8) Temel matematik, Kimya, Fizik ve Geometrik Optik alanlarında genel bilgilere sahip olabilme. 1 1 1 1 1
PY9) Göz, Göz Anatomisi, Göz Fizyolojisi, Göz Hastalıkları, Görme Sağlığı ve Genel Halk Sağlığı alanlarında temel bilgilere sahip olabilme. 1 1 1 1 1
PY10) Genel ve mesleki yazılım programlarını, hastane otomasyon sistemlerini kullanabilme. 1 1 1 1 1
PY11) Optisyenlik alanı ile ilgili olarak kongre, seminer, konferans, sempozyum vb. etkinliklere katılır ve çözüm önerileri geliştirir. 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 14 0 3 42
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 4 1 5
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 14 4 0 56
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 6 1 7
Yari Yılsonu sınavı 1 9 1 10
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri