OGV 216

Suç Sosyolojisi

Dersin Adı: OGV 216 Suç Sosyolojisi
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı suç ve suçlu faktörleri bağlamında klasik ve modern dönemlerin sosyolojik yapılarına ilişkin temel bilgilere vakıf olmak
Dersin Özeti Klasik ve modern dönemde suça ilişkin olarak geliştirilen temel teorik yaklaşımlar, klasik ekol, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik açıklamalar, sosyolojik yaklaşımlar incelenmektedir
Dersin Öğrenim Çıktıları 1 suç sosyolojisi hakkında genel bir bilgi düzeyine ulaşmış olmak 2 suç ve suçluya ilişkin davranış kalıpları hakkında bilgi sahibi olma 3 suçla ilgili olarak yaş, cinsiyet, sosyal statü ve etnik köken gibi sosyolojik faktörleri kavrama
Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Suç Sosyolojisi,sosyal sapma, tanımı, konusu
2. Hafta sosyal sapmanın yapısal temeli
3. Hafta sosyal normlar ve değerler
4. Hafta sosyal davranış ve sosyal rol
5. Hafta teknik ve hukuki açıdan suç
6. Hafta suçun izahı
7. Hafta suçun izahı
8. Hafta suçun izahı
9. Hafta sosyal süreç teorileri
10. Hafta Değişme ve Suç
11. Hafta Ekonomik yapı ve suç
12. Hafta Kentleşme ve Suç
13. Hafta teoriler
14. Hafta teoriler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 30 0 0 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 30 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 60 0 0 60
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri