OGV 213

Olaylara Müdahale Esasları

Dersin Adı: OGV 213 Olaylara Müdahale Esasları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Metin YENİGÜN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Olaylara müdahalede gözetilecek esasların öğrenilmesi
Dersin Özeti

Olaylara Müdahale, Olaylara Müdahale Hızı, Devriye Hizmetleri, Durdurma ve Arama Yöntemleri, Özel Güvenlik Hizmetlerinde Temel Sorun Alanları ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Olaylara Müdahalede Kişisel Emniyetin Sağlanması, Güç Kullanma Esasları, Olaylara Müdahale Sonrası Resmi Yazışma İşlemleri.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 olaylara müdahalede hızın önemini kavrama 2 özel güvenlik hizmetlerinde sorun alanlarını tanıma 3 güç kullanma esaslarını öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Güvenlik ve Özel Güvenlik İlişkisi
2. Hafta Olaylara Müdahale
3. Hafta Olaylara Müdahale Hızı
4. Hafta Devriye Hizmetleri
5. Hafta Durdurma ve Arama Yöntemleri
6. Hafta Özel Güvenlik Hizmetlerinde Temel Sorun Alanları
7. Hafta Olaylara Müdahalede Kişisel Emniyetin Sağlanması
8. Hafta Güç Kullanma Esasları
9. Hafta Olaylara Müdahale Sonrası Resmi Yazışma İşlemleri
10. Hafta Olaylara Müdahale öncesi genel esaslar
11. Hafta Olay Yerindeki İlk Gözlem ve Analiz
12. Hafta Özel Güvenliğin ve Polisin Olaylara Müdahalesi
13. Hafta Olay Anında Teçhizatın Korunması
14. Hafta Olaylara Müdahalenin Sonuçları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 30 0 0 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 30 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 30 0 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri