OGV 205

Hava-Deniz-Liman Güvenliği

Dersin Adı: OGV 205 Hava-Deniz-Liman Güvenliği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir ön lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Metin YENİGÜN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Liman ve Gemi Güvenliğinin Amacını Anlatabilecek, Liman ve Gemi Güvenliğini Tehdit Eden İç ve Dış Faktörleri Örnekleyebilecek,Liman ve Gemi Güvenlik Değerlendirmesi ve Gemi Güvenlik Planının Yapılma Nedenlerini Anlatabilecek, Liman ve Gemi Güvenliği İçin Güvenlik sistemleri seçilirken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip ola
Dersin Özeti

01. Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 1-Genel, 2-Tanım, 3-Uygulama 4-Taraf Devletin Sorumlulukları, 5-Güvenlik Deklerasyonu, 6-Şirketin Yükümlülükleri, 7 Gemi Güvenliği 8- Gemi Güvenlik Değerlendirmesi, 9-Gemi Güvenlik Planı, 10-Kayıtlar, 11- Şirket Güvenlik Görevlisi, 12- Gemi Güvenlik Görevlisi, 13-Gemi Güvenliğine Ait Eğitim, Talim ve Tatbikatlar, 14-Liman Tesisi Güvenliği, 15- Liman Tesisi Güvenlik Değerlendirmesi, 16-Liman Tesisi Güvenlik Planı, 17-Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi, 18-Liman Tesisi Güvenliğine Ait Eğitim, Talim ve Tatbikatlar, 19-Gemilerin Doğrulanması ve Sertifikasyonu, 02. Hava Limanı Hakkında 01- Genel güvenlik hakkında bilgiler 02- Sivil havacılıkla ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler 03- Hava alanı güvenlik sistemi 04- Hava alanı, hassas nokta ve tesisler 05- Hava alanında meydana gelebilecek gayri kanunu eylemler 06- Hava meydanı güvenlik görevlileri 07- Tehtid değerlendirmesi 08- Arama teknikleri 09- Haberleşme sistemleri 10- Topluluk kontrol teknikleri 11- Rapor yazma 12- Halkla ilişkiler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1 Liman ve Gemi Güvenliğinin Amacını Anlatabilecek 2 Liman ve Gemi Güvenliğini Tehdit Eden İç ve Dış Faktörleri Örnekleyebilecek 3 Liman ve Gemi Güvenlik Değerlendirmesi ve Gemi Güvenlik Planının Yapılma Nedenlerini Anlatabilecek 4 Liman ve Gemi Güvenliği İçin Güvenlik sistemleri seçilirken dikkat edilen hususları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip olabilme 5 Hava limanındaki güvenlik ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuatları anlayabilecek 6 Hava Alanında özel güvenlik olarak güvenlik sistemleri bilgisi ve arama teknikleri açısından görev yapabilecek statüye sahip olabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 40
Yılsonu sınavı 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Tanıtımı, Amacı Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 1-Genel, 2-Tanım, 3-Uygulama
2. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 4-Taraf Devletin Sorumlulukları, 5-Güvenlik Deklerasyonu, 6-Şirketin Yükümlülükleri, 7 Gemi Güvenliği
3. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 8- Gemi Güvenlik Değerlendirmesi, 9-Gemi Güvenlik Planı, 10-Kayıtlar, 11- Şirket Güvenlik Görevlisi,
4. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 12- Gemi Güvenlik Görevlisi, 13-Gemi Güvenliğine Ait Eğitim, Talim ve Tatbikatlar, 14-Liman Tesisi Güven
5. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 16-Liman Tesisi Güvenlik Planı, 17-Liman Tesisi Güvenlik Görevlisi,
6. Hafta Liman ve Gemi Güvenliği (ISPS) Bölüm-A, Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974’e Ek Bölüm XI-2 hükümleri ile ilgili zorunlu gereklilikler; 18-Liman Tesisi Güvenliğine Ait Eğitim, Talim ve Tatbikatlar, 19-Gemilerin Doğrulanması ve Sertifikasyon
7. Hafta Uluslar arası Sefer Yapan Ticari Kuru Yük Bir Geminin Bulunduğu En Son Limandan Kalkış Yaparak Bir Sonraki Limana Varış Süreci
8. Hafta Sivil havacılık güvenliği, hava alanı temel güvenlik eğitimi, Sivil Havacılık Şirketleri Güvenlik Yönetimi (ulusal mevzuatlar, uluslar arası mevzuatlar)
9. Hafta Hava Meydanlarının Konumlarının Hassasiyeti, Hava Alanlarının Tanıtımı
10. Hafta Hava Alanında Görev Yapan Kuruluşlar
11. Hafta Hava Alanı Güvenlik Sistemi
12. Hafta Hava Alanı Hassas Nokta ve Tesisler, Hava Alanında Gayri Kanuni Eylemler, Tehdit Değerlendirme
13. Hafta Hava Alanında Arama Teknikleri, Topluluk Kontrol Teknikleri, Rapor Yazma
14. Hafta Hava Alanında Arama Teknikleri, Topluluk Kontrol Teknikleri, Rapor Yazma
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1 1 1 1 1
PY2) 1 1 1 1 1
PY3) 1 1 1 1 1
PY4) 1 1 1 1 1
PY5) 1 1 1 1 1
PY6) 1 1 1 1 1
PY7) 1 1 1 1 1
PY8) 1 1 1 1 1
PY9) 1 1 1 1 1
PY10) 1 1 1 1 1
PY11) 1 1 1 1 1
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 30 0 0 30
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 30 0 0 30
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 30 0 0 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 30 0 0 30
Yari Yılsonu sınavı 30 0 0 30
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri