ODY 210

Vestibüler Sistem Test Yöntemleri

Dersin Adı: ODY 210 Vestibüler Sistem Test Yöntemleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 1
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim üyesinin notları ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004.
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, periferik vestibüler sistem ile santral vestibüler sistem patolojilerinin birbirinden ayrılması amacıyla kullanılan ayırıcı testlerin kimlere, nasıl uygulandığının öğrenilmesidir.
Dersin Özeti

·         Periferik vestibüler sistem patolojileri

·         Santral vestibüler sistem patolojileri

·         Ayırıcı testler ve uygulaması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Vestibuler sistemde işleyiş ve mekanizmaları açıklar

2.Anatomik, fizyolojik. psikolojik ve fonksiyonel yönüyle normal ve bozulmuş dengeyi tanımlar.

3.Unilateral ve bilateral periferik vestibuler hastalıklarda vestibuler sistemde bozulan mekanizmaların klinik sonuçlarını tartışır

4.Unilateral ve bilateral periferik vestibuler hastalıklarda bozulan mekanizmaların objektif testlerle nasılayırdedileceğini irdeler

5.Unilateral ve bilateral periferik vestibuler hastalıklarda objektif testlerin tipik sonuçlarını irdeler

 

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Vestibüler sisteme giriş ve dengenin sağlanmasında sorumlu yapılar
2. Hafta Genel olarak vestibuler sistem anatomisi
3. Hafta Periferik vestibüler sistem anatomisi ve fizyolojik temelleri
4. Hafta Santral vestibüler sistemin anatomisi ve fizyolojik temelleri
5. Hafta Periferik ve santral vestibuler sistemin genel değerlendirilmesi
6. Hafta Vertigo ve dengesizlik kavramları ile ayırıcı tanısı ve sınıflandırılması
7. Hafta Periferik vestibüler sistem bozuklukları
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Santral vestibüler sistem bozuklukları ve psikopatolojik dengesizlik nedenleri, diğer vestibuler bozukluklar
10. Hafta Vertigo ve dengesizlik hastasına yaklaşım
11. Hafta Göz hareketlerinin kaydedilmesi, ENG testi
12. Hafta VNG testi
13. Hafta Pozisyonel Testler
14. Hafta Denge ile ilgili yapılar Birbiri ile ilişkilerine bütünsel bakış
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 5 4 4 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 3 4 4 5 5
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 2 3 3 5 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 4 3 3 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 4 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 3 4 4 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 3 4 5 5 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 5 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 1 13
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 1 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri