ODY 209

Foniatri

Dersin Adı: ODY 209 Foniatri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr Bengü ÇOBANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1-Editors: am Zehnhoff-Dinnesen, Antoinette, Wiskirska-Woznica, Bozena, Nawka, Tadeus Phoniatrics I Fundamentals – Voice Disorders – Disorders of Language and Hearing Development 2- Anthony Seikel, Douglas W. King and David G. Drumright (Jun 4, 2009),Ana
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, foniatri, konuşma anatomi ve fizyolojisini öğrenilmesi ve temel ses terapilerinin yapılabilmesidir.
Dersin Özeti

·         Larenks anatomisi ve fizyolojisi

·         Konuşma Sistemi ve Konuşma Organları

·         Respirasyon, Fonasyon ve Artikülâsyon

·         Fonksiyonel ses bozuklukları ve ses terapisi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Larenks anatomisi ve fizyolojisi ve işlevlerini bilir.

2.      Konuşma Sistemi ve Konuşma Organları özelliklerini bilir.

3.      Respirasyon, Fonasyon ve Artikülâsyon fizyolojisini bilir.

4.      Fonksiyonel ses bozuklukları ve temel ses terapisi uygulamalarını öğrenir.

5.     Çocuklardaki konuşma bozukluklarını bilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Foniatri Nedir? Anatomik Tanımlar
2. Hafta Terimler
3. Hafta Larenks Anatomisine Giriş
4. Hafta Larenks Fizyolojisine Giriş
5. Hafta Diafram Solunumu Egzersizleri Yaptırabilme
6. Hafta Vokal Isınma Egzersizleri 1
7. Hafta Vokal Isınma Egzersizleri-2
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Ses Hijyeni Ve Koruma
10. Hafta Ses Bozuklukları Tanı Yöntemleri
11. Hafta Reflünün Sese Etkisi Ve Korunma
12. Hafta Piyano Egzersizleri
13. Hafta Çocuklarda Konuşma Bozuklukları
14. Hafta Ses Kısıklığı Olan Hastaya Yaklaşım
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 1 1 18
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 2 3 25
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri