ODY 208

İşitme Aygıtları

Dersin Adı: ODY 208 İşitme Aygıtları
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim elemanının vereceği materyal ve internet kaynakları
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletme yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımlar, yönetim ve örgüt teorileri, yönetim fonksiyonları, Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları gibi konular hakkında teorik ve pratik bilgi birikimi kazandırmak.
Dersin Özeti

Ders kapsamında öncelikle işletmelerde bağlantı süreçleri olarak karar verme, modernizm – postmodernizm – modern sonrası yönetim yaklaşımları, günümüz yönetim modelleri gibi konular hakkında temel bilgiler verilecektir

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       İşletme Yönetimi alanında karar verme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,

2.       Örgüt içi iletişim yöntemlerini kullanabilecek ve Örgüt içi iletişim ile ilgili bir fırsatın ya da problemin tanımını yapabilecek,

3.       İşletme Yönetimi alanında karşılaşılan bir problem karşısında; ekip üyesi olarak rol alabilecek ve çözüm önerebilecek,

4.       İşletme Yönetimi alanı için gerekli olan temel bilgisayar programlarını; sosyal medya ve diğer iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanabilecek,

5.       Günümüz yönetim modellerini tanımlayabilecek ve Yaşam Boyu Öğrenme anlayışı ile alanındaki gelişmeleri izleyerek ilgili teknolojileri kullanabilecek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bağlantı Süreçleri Olarak Karar Verme ve Örgütsel İletişim
2. Hafta Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları / Personeli Güçlendirme - Stratejik Ortaklıklar
3. Hafta Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Stratejik Ortaklıklar - Küçülme
4. Hafta Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Öğrenen Organizasyon
5. Hafta Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Sanal Organizasyonlar
6. Hafta Modernizm – Postmodernizm – Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları: Yönetişim - Kurumsal Yönetim
7. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri / Öğrenen Organizasyon
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Personel Yönetimi
10. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Performans Yönetimi
11. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Zaman Yönetimi
12. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Kriz ve Stres Yönetimi
13. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Bilgi Yönetimi
14. Hafta Günümüz Yönetim Modelleri - Bilgi Yönetimi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 2 3 50
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 2 3 40
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri