ODY 205

Çocuk Testleri

Dersin Adı: ODY 205 Çocuk Testleri
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm. Fatma Nur ASLAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Pediatric Audiological Medicine, Newton,V.,E., Wıley- Blackwell,2009. 2. Pediatric audiology: Diagnosis, Technology, and Management. Madell, J.R., & Flexer, C.,2 008 New York: Thieme.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Öğrenci, bebek ve çocuklardaki işitme kaybı nedenlerini ve işitme kaybını test etme tekniklerini öğrenir.
Dersin Özeti

Bebek ve çocuklardaki işitme bozukluklarının değerlendirilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      İşitme kaybı nedenlerini açıklar

2.      Bebek ve çocuklarda kullanılan terimleri bilir.

3.      Bebek ve çocuklarda kullanılan temel değerlendirme kriterlerini açıklar

4.      İşitme Tarama programını bilir.

5.      Bebek ve çocuklarda kullanılabilecek test yöntemlerini bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Bebeklik ve Çocukluk çağı işitme kaybı
2. Hafta İşitme kaybı genetiği ve etyoloji
3. Hafta İşitme kaybı, lisan gelişmi ve işitme kaybının etkileri
4. Hafta Yenidoğan ve okulçağı işitme taramaları
5. Hafta Davranış testleri
6. Hafta VRA ve Oyun Odyometrisi
7. Hafta VRA ve Oyun Odyometrisi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Ek problemi olan çocuklar
10. Hafta Objektif Testler, İmmitans ve Otoakustik Emisyon olçümleri
11. Hafta Objektif Testler ABR
12. Hafta Amplifikasyon sistemleri
13. Hafta Pediatrik vakalar ve yorum
14. Hafta Pediatrik vakalar ve yorum
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 4 5 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 3 5 4 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 4 4 5 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 5 4 5 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 4 4 4 4 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 4 3 3 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 3 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 5 5 3 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 1 13 1 14
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 1 1 7
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 3 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri