ODY 203

Klinik Uygulama-I

Dersin Adı: ODY 203 Klinik Uygulama-I
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 4
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr. Erol ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Essential Otolaryngology Baş ve Boyun Cerrahisi. Çeviri ed. Prof.Dr. Metin Önerci, Prof.Dr.Hakan Korkmaz. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 2012. 2. Audiology The Fundamentals. Bess F.H., Humes L.E. Lippincott Williams
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı İşitme ve Ölçümü dersinde verilen subjektif odyolojik test tekniklerinin uygulamasının yapılması
Dersin Özeti

Subjektif odyolojik test yöntemlerinin uygulanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Hava yolu işitme eşiklerini ölçebilir.

2.      Kemik yolu işitme eşiklerini ölçebilir.

3.      Konuşma testlerini uygulayabilir.

4.      Maskeli ölçüm yapabilir.

5.     Yaptığı odyolojik değerlendirmede elde ettiği cevaplar arasındaki korelasyonu değerlendirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Subjektif odyolojik testlerin gözlenmesi
2. Hafta Subjektif odyolojik testlerin gözlenmesi
3. Hafta Hava yolu işitme ölçümü uygulaması
4. Hafta Hava yolu işitme ölçümü uygulaması
5. Hafta Maskeli hava yolu işitme ölçümü uygulaması
6. Hafta Maskeli hava yolu işitme ölçümü uygulaması
7. Hafta Maskeli hava yolu işitme ölçümü uygulaması
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kemik yolu işitme ölçümü uygulaması
10. Hafta Kemik yolu işitme ölçümü uygulaması
11. Hafta Maskeli kemik yolu işitme ölçümü uygulaması
12. Hafta Konuşma testlerinin uygulanması
13. Hafta Subjektif odyolojik test bütününün uygulanması
14. Hafta Subjektif odyolojik test bütününün uygulanması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 3 4 4 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 3 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 5 5 5 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 5 4 4 5
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 4 4 4 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 5 5 4 4 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 3 5 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 5 5 3 3 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 5 3 3 5 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 2 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 3 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri