ODY 202

Klinik Uygulama-II

Dersin Adı: ODY 202 Klinik Uygulama-II
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 4
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Erkan VURALKAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Essential Otolaryngology Baş ve Boyun Cerrahisi. Çeviri ed. Prof.Dr. Metin Önerci, Prof.Dr.Hakan Korkmaz. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 2012. 2. Audiology The Fundamentals. Bess F.H., Humes L.E. Lippincott
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Kulak Burun Boğaz Hekimi veya odyoloji uzmanı gözetiminde odyoloji kliniklerinde başarılı bir şekilde işitme eşiklerinin belirlenmesi, konuşma odyometrisinin gerçekleştirilmesi, bu testlerin gerçekleştirilmesi sırasında maskelemenin kurallara uygun olarak yapılması ve yenidoğan taramasını yapmak. İşitme kayıplı ve/veya denge bozukluğu hastalarının odyol
Dersin Özeti

Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini uygulayabilme, İşitme cihazı uygulamasını ve seçim kriterlerini bilme, Bebeklerde yeterli ve erken amplifikasyonun önemini bilme, Bebeklere hangi objektif testlerle işitme kaybı tanısının konulacağını, nasıl yönlendirme yapması gerektiğini bilme

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      -Saf ses, konuşma odyometrisi testlerini yapar

2.       Akustik immitansmetri testlerini yapar

3.      -Yenidoğan taramasını yapar

4.      -Testlerin gerçekleştirilmesi sırasında maskelemeyi kurallara uygun olarak yapar

5.      -Çalışma hayatında odyolojik değerlendirme sırasında karşılaşacağı güçlüklerle baş edebilme becerisini kazanır

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini uygulayabilme
2. Hafta İşitme cihazı uygulamasını ve seçim kriterlerini bilme
3. Hafta Bebeklerde yeterli ve erken amplifikasyonun önemini bilme
4. Hafta Bebeklere hangi objektif testlerle işitme kaybı tanısının konulacağını, nasıl yönlendirme yapması gerektiğini bilme
5. Hafta İşitme cihazı kullanan hastaların memnuniyetini değerlendirmek için envanter uygulamasını bilme
6. Hafta Yenidoğan işitme taramasını yapar, aileyi bilgilendirme
7. Hafta Otoskopik bakı ile test sonuçlarını ilişkilendirme Tek başına komple odyolojik testleri doğru bir biçimde tamamlayabilme
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Transient oto akustik emisyon testini yapabilme
10. Hafta Distorsiyon ürünü oto akustik emisyon testini yapabilme
11. Hafta Odyolojik değerlendirme sonucunda işitme kaybına neden olan lezyonun yeri ile ilgili yorum yapabilme
12. Hafta Geriatrik hasta grubunda hastayla test sırasında nasıl iletişim kuracağını bilme
13. Hafta Problem çıkan hastalarda çözüm yolları arayabilir, sorun çözmeyi amaçlama
14. Hafta Çocuk hastalara hangi testlerin uygulanacağını bilme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 5 4 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 4 3 5 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 4 4 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 5 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 4 4 3 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 5 3 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 5 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 5 3 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 4 52
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 1 2 21
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri