ODY 201

Staj

Dersin Adı: ODY 201 Staj
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 0
Teorik Saati 0
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Uygulama
Önerilen Ders Kitabı
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, eğitim yılı boyunca teorik ve pratik olarak öğretilen konuların hasta üzerinde uygulamasının yapılması ve bu konular hakkında bilgi ve becerinin kazanılmasıdır.
Dersin Özeti

Etkili hasta iletişimi,Odyometri ve elektroakustik cihazlar,Saf ses işitme eşikleri ,Maskeleme, Objektif test yöntemleri,Ayırıcı tanı tesleri,Konuşma testleri,Vestibüler değerlendirme testleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Etkili hasta iletişim yöntemlerini gözlemler ve uygular.

2.      Odyometre ve elektrookustik aletlerin kullanılmasını gözlemler ve uygular. Odyometride maskeleme prensiplerini gözlemler ve uygular. Saf ses işitme eşikleri ölçümünü gözlemler ve uygular. Konuşma testlerini gözlemler ve uygular.

3.      Çocuk odyometrisini gözlemler ve uygular.

4.      Objektif test yöntemlerini gözlemler ve uygular. Orta ve iç kulak patolojilerinde ayırıcı tanı testlerini gözlemler ve uygular.

5.       Vestibüler Değerlendirme testlerini gözlemler ve uygular.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar
Yılsonu sınavı
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Gözlem ve Uygulama -Etkili hasta iletişimi,Odyometri ve elektroakustik cihazlar, Saf ses işitme eşikleri,Maskeleme
2. Hafta Gözlem ve Uygulama -Etkili hasta iletişimi,Odyometri ve elektroakustik cihazlar, Saf ses işitme eşikleri,Maskeleme
3. Hafta Gözlem ve Uygulama -Etkili hasta iletişimi,Odyometri ve elektroakustik cihazlar, Saf ses işitme eşikleri,Maskeleme
4. Hafta Gözlem ve Uygulama - Objektif test yöntemleri I
5. Hafta Gözlem ve Uygulama - Objektif test yöntemleri II
6. Hafta Gözlem ve Uygulama - Objektif test yöntemleri III
7. Hafta Gözlem ve Uygulama - Objektif test yöntemleri IV
8. Hafta Gözlem ve Uygulama - Ayırıcı tanı tesleri, Konuşma testleri I
9. Hafta Gözlem ve Uygulama - Ayırıcı tanı tesleri, Konuşma testleri II
10. Hafta Gözlem ve Uygulama - Ayırıcı tanı tesleri, Konuşma testleri III
11. Hafta Gözlem ve Uygulama -Vestibüler değerlendirme testleri I
12. Hafta Gözlem ve Uygulama -Vestibüler değerlendirme testleri II
13. Hafta Gözlem ve Uygulama -Vestibüler değerlendirme testleri II
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 0 0 0 0
Uygulamalı Ders 30 0 8 240
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 0 0 0 0
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 0 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0 0
Yari Yılsonu sınavı 0 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 240
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 8
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri