ODY 112

İlk Yardımda Temel Bilgiler

Dersin Adı: ODY 112 İlk Yardımda Temel Bilgiler
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Fatma YILMAZ
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Koç, M.A.,Taşkın, E.,Kızılay İlk Yardım El Kitabı, 12. Baskı, Ankara, Ofis Ostim, 2014. 2. Sözen, C., İlk Yardım ve Acil Bakım, 1. Baskı, İstanbul, Sistem Matbaacılık, 2006. 3. T.C. Milli Eğirim Bakanlığı Teknik Eğitim Müdürlüğü, Acil Sağlık Hizmetleri
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda Sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar; hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesinin önlenmesi amacıyla olay yerinde, mevcut araç gereçlerle ilkyardım yapabilme bilinci ve becerisi kazandırmak.
Dersin Özeti

İlk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında  ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma teknikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      İlkyardım ve acil yardım kavramlarının farkını ayırt edebilir.

2.      Solunum ve dolaşım sistemini oluşturan organların işlevlerini açıklayabilir.

3.      Şok bulgularını tanıyabilir ve şok tiplerini ayırt edebilir.

4.      Yaralanma durumunda oluşabilecek tehlikeleri tanıyabilir ve uygun ilkyardım girişimlerini yönetebilir.

5.      Yetişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteğini yönetebilir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İlk yardımın tanımı ve temel uygulamaları(Koruma, bildirme ve kurtarma)
2. Hafta Olay yeri değerlendirmesi
3. Hafta İnsan vücudu ile ilgili bilinmesi gerekenler
4. Hafta Yetişkinlerde temel yaşam desteği
5. Hafta Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği
6. Hafta Solunum yolu tıkanıklıklarında ilk yardım
7. Hafta Dış ve iş kanamalarda ilk yardım, yara ve yara çeşitleri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Acil bakım gerektiren durumlarda ilkyardım
10. Hafta Zehirlenmeler ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
11. Hafta Yanık ve donmalarda
12. Hafta Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
13. Hafta Yabancı cisim batması ve hayvan ısırma-sokmalarında ilkyardım
14. Hafta Hasta/yaralı acil taşıma teknikleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 1 10 3 13
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 0 3 30
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri