ODY 110

Çocuk Odyolojisi

Dersin Adı: ODY 110 Çocuk Odyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. İlgili öğretim elemanının ders notları 2. Temel Odyoloji.2015. Prof.Dr.Erol Belgin - Doç.Dr. A. Sanem Şahlı
Yardımcı Ders Kitabı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İşitme sistemi üzerinde çocukluk çağının etkileri ile işitme engelli çocuk populasyona yönelik değerlendirme ve rehabilitasyon prensipleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

Pediatrik odyometri temelleri, Çocuk sağırlıkları, Tarama testleri, Davranış odyolojisi, Şartlandırmaya dayalı tetkikler, Çocukta vokal odyometri, Objektif odyometrik testler, İşitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon, Pediatrik vestibuler testler.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Çocuklar ve erişkenler arası odyolojik farklılıkları ayrıt eder.

2. Çocuklarda işitme testleri ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir.

3. Çocukluk dönemime ait hastalıklar ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir.

4. Davranış Odyolojisi ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir.

5. İşitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir. Pediatrik vestibuler testler ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Pediatrik odyometri temelleri
2. Hafta Çocuk sağırlıkları
3. Hafta Tarama testleri
4. Hafta Davranış odyolojisi
5. Hafta Şartlandırmaya dayalı tetkikler
6. Hafta Çocukta vokal odyometri
7. Hafta Çocukta vokal odyometri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Objektif odyometrik testler
10. Hafta Objektif odyometrik testler
11. Hafta İşitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon
12. Hafta İşitme-konuşma özürlü çocuklarda rehabilitasyon
13. Hafta Pediatrik vestibuler testler
14. Hafta Pediatrik vestibuler testler
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 4 4 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 3 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 5 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 5 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 4 3 3 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 5 4 4 3 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 5 5 5 3 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 1 2 21
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 1 1 22
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri