ODY 109

KBB Hastalık Bilgisi

Dersin Adı: ODY 109 KBB Hastalık Bilgisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Erkan VURALKAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Odyoloji.2015. Prof.Dr.Erol Belgin - Doç.Dr. A. Sanem Şahlı
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Kulak, Burun, Boğaz anatomisi ve hastalıkları ile ilgili iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirmek üzere bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin Özeti

Temporal kulak anatomisi ( Dış kulak anatomisi, orta kulak anatomisi, iç kulak anatomisi, işitme siniri, işitme yolları, işitme merkezi ), İşitme fizyolojisi ( Sesin frekansı, sesin şiddeti – işitme nasıl oluşur?) Dış kulak hastalıkları, Orta kulak enfeksiyonları (Non-süpüratif otitis media – süpüratif otitis media – spesifik otitis medialar), Nörosensöryel işitme kayıpları, işitme kaybı nedenleri, Ani işitme kaybı (Tanımı, nedenleri, semptomları, tedavi), Tinnitus (Tanımı, subjektif tinnitus, objektif tinnitus, nedenleri), İletim tipinde işitme kaybı, Otoskleroz (Tanımı, evreleri, semptomları, odyolojik bulgular, tedavi), Meniere, Kulak ameliyatları, Epistaksis (Tanımı, lokal nedenleri, genel nedenleri, korunma ve tedavi), Adenotonsillit ve adenotonsillektomi, Rinitler ve sinüzit, Tükrük bezi hastalıkları, Larinks hastalıkları.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Kulak, burun, boğaz anatomisine hakimdir.

2.      Kulak, burun, boğaz fizyolojisine hakimdir.

3.      Kulak, burun, boğaz hastalıkları ile ilgili tanımlara hakimdir.

4.      Kulak, burun, boğaz hastalıklarının tedavileri hakkında genel bilgi sahibi olur.

5.      Kulak, burun, boğaz ile ilgili tanı ve tedavinin takip testlerine yönelik iş ve işlem basamaklarını gerçekleştirir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Temporal kulak anatomisi ( Dış kulak anatomisi, orta kulak anatomisi, iç kulak anatomisi, işitme siniri, işitme yolları, işitme merkezi )
2. Hafta İşitme fizyolojisi ( Sesin frekansı, sesin şiddeti – işitme nasıl oluşur)
3. Hafta Dış kulak hastalıkları
4. Hafta Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
5. Hafta Orta kulak enfeksiyonları (Non-süpüratif otitis media – süpüratif otitis media – spesifik otitis medialar)
6. Hafta Nörosensöryel işitme kayıpları, işitme kaybı nedenleri, Ani işitme kaybı (Tanımı, nedenleri, semptomları, tedavi)
7. Hafta Tinnitus (Tanımı, subjektif tinnitus, objektif tinnitus, nedenleri)
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İletim tipinde işitme kaybı
10. Hafta Otoskleroz (Tanımı, evreleri, semptomları, odyolojik bulgular, tedavi)
11. Hafta Meniere
12. Hafta Kulak ameliyatları
13. Hafta Kulak ameliyatları
14. Hafta Adenotonsillit ve adenotonsillektomi
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 10 1 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 3 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri