ODY 107

Odyolojinin Esasları

Dersin Adı: ODY 107 Odyolojinin Esasları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Uzm.Fatma Nur ASLAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Temel Odyoloji, Prof.Dr.Erol Belgin - Doç.Dr. A. Sanem Şahlı/Güneş Tıp Kitabevi,2015
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Kulak anatomisi, Ses ve işitme fizyolojisi, Odyometriye giriş, Odyoloji ile ilgili terim ve tanımlar, Odyometrik değerlendirmede kullanılan testler, Akumetrik testler , Diapozan testleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak
Dersin Özeti

Kulak anatomisi ,Ses ve işitme fizyolojisi ,Odyometriye giriş ,Akumetri Diapozon testleri ,Odyometri prensipleri ve çeşitleri ,Tonal liminer odyometri ,Supraliminer odyometriye giriş,Rekrütman ve rekrütman testleri , Weber, Rinne, Schwabach, Lewis-Bing testleri,Objektif odyometrik testleri,Timpanometri,Akustik refleks ölçümleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Kulak anatomisini öğrenmek vesSes ve işitme fizyolojisi hakkında bilgi edinmek,

2.      Akumetri hakkında bilgi edinmek,Weber, Rinne, Schwabach, Lewis-Bing testleri hakkında öğrenmek ve yorumlamak

3.      Odyometri temel prensiplerini kavramak, Odyometrik tetkiklerin çeşitlerini öğrenmek,Tonal liminer odyometriyi öğrenmek, Supraliminer odyometrik tetkikleri öğrenmek

4.      Rekrütman tanımını öğrenmek ve rekrütman testleri hakkında bilgi edinmek,

5.      Objektif odyometrik testleri öğrenmek, timpanometri hakkında bilgi edinmek, Akustik refleks ölçümleri hakkında bilgi edinmek,

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 1 10
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 30
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kulak anatomisi
2. Hafta Ses ve işitme fizyolojisi
3. Hafta Odyometriye giriş
4. Hafta Akumetri
5. Hafta Diapozon testleri
6. Hafta Odyometri prensipleri ve çeşitleri
7. Hafta Tonal liminer odyometri
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Supraliminer odyometriye giriş
10. Hafta Rekrütman ve rekrütman testleri
11. Hafta Weber, Rinne, Schwabach, Lewis-Bing testleri
12. Hafta Objektif odyometrik testleri
13. Hafta Timpanometri
14. Hafta Akustik refleks ölçümleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 5 5 4 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 5 3 5 5
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 4 4 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 5 4 3 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 3 5 5 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 4 4 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 3 3 4
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 5 4 3 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 5 5 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 3 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 1 20 0 20
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 2 2 28
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 6 1 1 12
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri