ODY 106

Akustik ve Fonetik Prensipler

Dersin Adı: ODY 106 Akustik ve Fonetik Prensipler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Opr.Dr. Bengü ÇOBANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Gelfand,S.A. (2009). Essentials of Audiology(3rd Edition), Thieme 2009. 2. Peter B. Denes, Eliot N. Pinson (1963). Speech Chain. 3. Aage R.Moller(2000). Hearing. Academic Press. 4. Yost W.A. (2000). Fundamentals of Hearing (4th Edition),Academic Press.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Sesin oluşumu, yayılımı ve temel akustik parametrelerin öğrenilmesini içerir. Ayrıca insanlarda sesi algılayan organların temel yapısı incelenir.
Dersin Özeti

Sesin temel özellikleri, işitmenin temel özellikleri ve aradaki ilişki

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Dış ve orta ve iç kulak anatomisi ve fizyolojisini bilir

2.      Şiddet ve decibel kavramlarını öğrenir.

3.      Sesin psikofiziksel özelliklerini bilir

4.      Akustik ve işitmenin temel yapısını öğrenir.

5.      Temel akustik ve işitme sistemi arasındaki ilişkiyi kurar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Konuşma Zinciri
2. Hafta Ses ve sesin yapısı
3. Hafta Şiddet ve desibel
4. Hafta Sesin Algılanması
5. Hafta Sesin psikofiziksel özellikleri
6. Hafta Sesin psikofiziksel özellikleri
7. Hafta Dış ve ortakulak anatomisi ve fizyolojisi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta İç kulak anatomi ve fizyolojisi
10. Hafta Santral sistem
11. Hafta Binaural İşitme
12. Hafta Ses Lokalizasyonu
13. Hafta Maskeleme
14. Hafta İşitme sistemi mekaniği
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 4 5 3 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 3 5 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak odyometri alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 4 4 5 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 5 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 4 5 3 3 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 5 3 4 5
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 3 5 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 2 3 45
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 8 1 3 32
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri