ODY 104

İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi

Dersin Adı: ODY 104 İşitme ve Konuşma Anatomisi ve Fizyolojisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr.Erol ÖZTÜRK
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. James Pickles (2012) An Introduction to the Physiology of Hearing. 2. Anthony Seikel, Douglas W. King and David G. Drumright (Jun 4, 2009),Anatomy and Physiology for Speech Language and Hearing,Delmar,USA 3. Temel Odyoloji.2015. Prof.Dr.Erol Belgin - D
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, periferik ve merkezi işitme ve konuşma sistemlerinin anatomisi ve fizyolojisini ayrıntıları ile incelenmesi ve öğrenilmesidir.
Dersin Özeti

·         Periferik İşitme Sistemi

·         Merkezi İşitme Sistemi

·         Konuşma Sistemi ve Konuşma Organları

·         Respirasyon, Fonasyon ve Artikülâsyon

·         İşitme, Konuşmada ve Dil İçin Santral Bağlantılar

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.      Periferik işitme sistemi organlarının anatomisini ve işlevlerini bilir.

2.      Merkezi işitme sistemi yapılarının anatomik ve fizyolojik özelliklerini bilir.

3.      Periferik ve merkezi konuşma organlarının anatomi ve fizyolojisini bilir.

4.      İşitme ve konuşma arasındaki anatomik ve fizyolojik ilişkiyi öğrenir.

5.      Vestibüler işitme sistemi anatomisi ve fizyolojisini öğrenir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomiye ve Fizyolojiye Giriş; Temel Anatomik Terimler
2. Hafta Periferik İşitme Sistemine Giriş; Dış Kulak Anatomi ve Fizyolojisi
3. Hafta Orta Kulak Anatomi ve Fizyolojisi
4. Hafta İç Kulak Anatomi
5. Hafta İç Kulak Fizyolojsi
6. Hafta İşitme ve ses
7. Hafta Merkezi İşitme Sisteminin Anatomi ve Fizyolojisi
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Vestibüler işitme sistemi anatomisi ve fizyolojisi
10. Hafta Konuşma Sistemine Giriş; Konuşma Organları
11. Hafta Konuşmanın fizyolojik yapısı
12. Hafta Konuşmanın akustik özellikleri
13. Hafta Respirasyon ve Fonasyonun Anatomi ve Fizyolojisi
14. Hafta Konuşma ve Artikülasyon
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 5 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 3 3 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 4 5
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 4 5 5 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 3 5 4 5 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 5 4 5 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 1 3 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 3 3 42
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri