ODY 103

Ses Fiziği

Dersin Adı: ODY 103 Ses Fiziği
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Aksel BAYRAM KIRAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Öğretim Elemanı Ders Notları
Yardımcı Ders Kitabı Fizik-1, Frederick J. Keller vd. /McGraw-Hill_Litaratür Yayınları/2005
Dersin Amacı Ses Fiziği dersi; öğrencilerin dalga hareketlerinin oluşumunu, davranışlarını, özelliklerini ve sesin ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu, özelliklerini, dış ve orta kulakta ilerleyişini vs öğrenmesi amaçlanmaktadır.Ses Fiziği dersi; öğrencilerin dalga hareketlerinin oluşumunu, davranışlarını, özelliklerini ve sesin ne olduğunu, nasıl oluşturulduğunu, öz
Dersin Özeti

Dalga Hareketi,Periyodik Dalgalar,Ses Dalgaları,Ses şiddet düzeyinin ölçülmesi ve birimleri, Dış kulakta ve iç kulakta sesin iletimi, Rezonans, Akustik  empedans,Ses  şiddet  düzeyinin  subjektif  yorumu,doppler olayı

,Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Dalganın ne olduğunu, nasıl oluşturulduklarını ve dalgaların kaç çeşit olduğunu öğrenme, dalgalar hangi ortamlarda yayılırlar, yayılma hızlarının nelere bağlı olduğunu anlamak

2.Dalgalara dair periyot, frekans, dalga boyu, yayılma hızı faz ve faz farkı kavramlarını ve bunlar arasındaki ilişkileri öğrenmek,

3.Ses dalgalarının davranışlarını (yansıma, soğrulma ve geçme…) öğrenme.

4. Sesin Duyusal özellikleri olan ses şiddeti, sesin niteliği ve tını kavramlarını öğrenme, dB ölçeği ve işitme ölçümlerinde kullanılmasını öğrenme, ses şiddetinin öznel yorumu ile fiziksel şiddet düzeyi arasındaki ilişkiyi ayırt edebilmeyi öğrenme

5.Rezonans olayı ve akustik empedans kavramlarını öğrenme, görüntüleme yöntemlerinden radyografi, bilgisayarlı tomografi manyetik rezonans, PET ve ultrasonun fizik temellerini öğrenmek.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Dalga Hareketi
2. Hafta Dalga Hareketi
3. Hafta Periyodik Dalgalar
4. Hafta Ses Dalgalarının Periyodik Özellikleri
5. Hafta Ses şiddet düzeyinin ölçülmesi ve birimleri
6. Hafta Ses basınç düzeyi
7. Hafta Akustik empedans
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Rezonans
10. Hafta Otoskleroz (Tanımı, evreleri, semptomları, odyolojik bulgular, tedavi)
11. Hafta Doppler Etkisi
12. Hafta Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri
13. Hafta Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri
14. Hafta Görüntüleme yönteminin fiziksel temelleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 3 5 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 3 4 5 5
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 5 5 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 5 4 5
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 4 5 5 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 3 5 4 4 4
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 4 3 4 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 5
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 4 4 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 4 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 2 3 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 1 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri