ODY 102

İşitme ve Ölçümü

Dersin Adı: ODY 102 İşitme ve Ölçümü
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Ön Lisans
Dersin Öğretim Elemanı Doç. Dr. Erkan VURALKAN
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı -Essential Otolaryngology Baş ve Boyun Cerrahisi. Çeviri ed. Prof.Dr. Metin Önerci, Prof.Dr.Hakan Korkmaz. Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara. 2012. -Handbook of Clinical Audiology. Handbook of Clinical Audiology, Jack Katz, Larry Medwetsky, Robert Burkard, Li
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, subjektif odyolojik testlerin uygulanmasında esas olan tekniklerin tartışılması ve bu tekniklerin kuramsal olarak kavranması ve uygulamasının yapılmasıdır.
Dersin Özeti

İşitmenin doğru olarak ölçülmesinde önemli olan teknikler ve bu tekniklerin uygulanması

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.İşitme ölçümünde önemli olan kavramları tanımlayabilir.

2. Hava ve kemik yolu işitme eşiklerinin doğru olarak ölçülmesinde önemli olan konuları bilir.

3.Konuşma testlerini tanımlayabilir ve ölçümünde önemli olan konuları bilir.

4.  Subjektif test yöntemleri arasındaki korelâsyonu bilir ve test sonucunda bu korelâsyonun varlığını değerlendiri

5.    Kuramsal olarak öğrendiklerinin uygulamasını yapabilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70 0
Laboratuar 0 0
Uygulama 0 0
Alan Çalışması/Staj 0 0
Ödevler 0 0
Proje/Sunum/Seminer 0 0
Kisa Sinavlar 0 0
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşitmede fizyolojinin önemi, dış, orta ve iç kulağın fizyolojideki görevleri
2. Hafta Temel kavramlar (İşitme nedir? Ses nedir ve parametreleri? Odyogram nedir?)
3. Hafta Temel kavramlar (Odyometrik sıfır nedir? İşitme ölçümünde kullanılan semboller, İşitme ölçümünde kullanılan şiddet ve frekans aralıklarına ilişkin temel bilgiler.)
4. Hafta Odyometre ve test odasının özelliklerinin tanımlanması
5. Hafta Hava yolu işitme ölçümünde esas olan noktalar
6. Hafta Hava yolu işitme ölçümünde esas olan noktalar
7. Hafta Kemik yolu işitme ölçümünde esas olan noktalar
8. Hafta Arasınav
9. Hafta Kemik yolu işitme ölçümünde esas olan noktalar
10. Hafta Konuşma testlerinin uygulanmasında esas olan noktalar
11. Hafta Hava yolu işitme eşikleri ile konuşma testleri arasındaki korelasyonun tanımlanması
12. Hafta Hava yolu işitme eşikleri ile konuşma testleri arasındaki korelasyonun tanımlanması
13. Hafta Maske yönteminin tanımlanması ve esaslarının anlatılması
14. Hafta Maske yönteminin tanımlanması ve esaslarının anlatılması
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 4 4 3 5
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 3 5 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 5 5 4 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 5 4 3 5
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 3 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir 4 4 3 3 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği 4 3 5 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 3 5 4 5
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, 5 3 5 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder. 4 4 3 5 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 12 2 2 48
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 7 3 3 42
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri