ODL XXX

Bölüm Seçmeli

Dersin Adı: ODL XXX Bölüm Seçmeli
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 3
Kredi Değeri 2
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Gander, M.J. ve Gardiner, H.W. (2001). Çocuk ve Ergen Gelişimi. Yayına Hazırlayan: Bekir Onur. Ankara: İmge Kitapevi Yayınlar. Morris, C. (2002). Psikolojiyi Anlamak (3.Baskı), Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Santrock, J. W. (2012).Yaşam Boyu
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu ders; psikoloji biliminin ve alt dallarının tanıtılması, psikolojinin bir bilim olarak gelişimi ve psikolojide kullanılan temel araştırma yöntemleri konularında öğrencilerin aydınlatılması; daha sonra psikolojinin çeşitli özel alanlarında (Öğrenme, Bilişsel ve Zihinsel Yetenekler) temel kavramlara, kuramsal ve yöntemsel bilgilere yer verilmesi, böyle
Dersin Özeti

 

Psikoloji ve gelişim psikolojisi bilim alanları hakkında genel bilgi edinme ve gelişim alanlarını tanıma.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.Psikoloji biliminin farklı alt alanlarını tanımlayabilme ve psikolojideki temel kuramsal yaklaşımları ve bu yaklaşımların temel sayıltılarını ayrıştırabilme

2. Gelişim psikolojisi alanının tarihsel sürecini açıklar; insan gelişiminde en önemli süreçleri, dönemleri ve konuları tanımlar, temel kuramları ve araştırma yöntemlerini açıklar.

3. Gelişimde bireysel farklılıkların nedenleri olarak kalıtım ve çevrenin etkileşimlerini örnek vererek doğum öncesi gelişimi tanımlar.

4.Yaşamın erken döneminde bebeklerin gelişimini,

 Çocuklukta meydana gelen bilişsel değişimlere ilişkin temel görüşleri açıklar ve dil gelişiminin nasıl gerçekleştiğini özetler

5. Farklı gelişimsel evrelerdeki normal gelişimi tanımlar; farklı türden engelleri olan bireyleri ve bireylere olası problemlerinde yardımcı olma stratejilerini tanımlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Psikoloji bilimi (psikolojinin tanımı, araştırma yöntemleri, tarihsel gelişimi, ilgi alanları)
2. Hafta Öğrenme, Bellek
3. Hafta Biliş ve Zihinsel Yetenekler
4. Hafta Kişilik Kuramları
5. Hafta Gelişim Psikolojisine Giriş
6. Hafta Tarihsel geçmiş, kuramsal bakış açıları
7. Hafta Günümüz gelişim psikolojisi, Dönem Kuramları, Araştırma Yöntemleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Doğum öncesi dönem, Hamilelik ve Doğum
10. Hafta Bebeklikte fiziksel gelişim, bilişsel gelişim ve dil
11. Hafta Bebeklikte sosyo-duygusal gelişim ve ilk üç yılda anne babalık
12. Hafta Erken Çocukluk Dönemi: Fiziksel ve bilişsel gelişim; sosyo - duygusal gelişim
13. Hafta Orta ve Geç çocukluk döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim
14. Hafta Orta ve geç çocukluk döneminde sosyo-duygusal gelişim: Benlik ve Ahlaki Gelişim
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 2 2 2 2 2
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 2 3 2 3 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 3 3 2
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 4 3 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 3 4 3 4 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 4 4 4 4
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 4 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 3 4 4 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 4 4 3 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 4 3 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 2 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 1 0 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri