ODL 214

İşitsel Algı Süreçlerıne Giriş

Dersin Adı: ODL 214 İşitsel Algı Süreçlerıne Giriş
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Katz, J., Handbook of Clinical Audiology, 5th Ed., Lippnicott Williams & Wilkins, 2002. Matlin M.W., Foley, H.J., Sensation and Perception, 3rd Ed., Allyn and Bacon, 1998.
Yardımcı Ders Kitabı İlgigli Ders Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, işitsel algı süreçleri hakkında bilgi vermektir.
Dersin Özeti

İşitsel system,Temel işitsel Fonksiyonlar,Akustik sinyal,Çevresel sesler ve özellikleri,Konuşma sesleri ve özellikleri,Algının temelleri,Algı modelleri,İşitsel algı gelişimi,İşitsel dikkat ve algı ilişkisi,Müzikal ve konuşma algısı farklılıklar ve benzerlikleri,İşitsel algıyı zorlaştıran etmenler

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Algının temelleri hakkında bilgi sahibi olur

2.        Algı süreçlerinive algı modellerini tanır

3.        İşitsel dikkat ve algı ilişkisini anlar

4.       Kompleks işitsel işlemleme yapılarını tanır

5.       Müzik ve konuşma algısı hakkında bilgi sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İşitsel sistem
2. Hafta Temel işitsel Fonksiyonlar
3. Hafta Akustik sinyal
4. Hafta Çevresel sesler ve özellikleri,Konuşma sesleri ve özellikleri
5. Hafta Algının temelleri,Algı modelleri
6. Hafta İşitsel algı gelişimi
7. Hafta İşitsel algı gelişimi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta İşitsel dikkat ve algı ilişkisi
10. Hafta Müzikal ve konuşma algısı farklılıklar ve benzerlikleri
11. Hafta İşitsel algı bozuklukları
12. Hafta İşitsel algı bozuklukları
13. Hafta İşitsel algı değerlendirme yöntemleri
14. Hafta İşitsel algı değerlendirme sonuçlarını yorumlama
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 3 5 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 3 5 4 5 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 4 5 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 3 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 4 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; 3 3 3 4 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve 5 4 5 3 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 4 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 3 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 3 5 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 3 5 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 2 2 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 1 2 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri