ODL 210

Konuşma Akustiği ve Fonetik

Dersin Adı: ODL 210 Konuşma Akustiği ve Fonetik
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1.Shriberg L. Clinical phonetics. Allyn and Bacon, 2003. 2.Ladefoged P. Course in Phonetics.2011. Wadsworth/Cengage Learning 3. Pubmed-ilgili güncel makaleler
Yardımcı Ders Kitabı İlgigli Ders Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ;Konuşulan dilin, konuşma mekanizmasını ve linguistik özelliklerini öğretmek. Konuşmaya ait özelliklerin fiziksel ve biyolojik boyutlarını incelemek
Dersin Özeti

Konuşma organları

Sesin akustik özellikleri

Ünlü ve ünsüz ses özellikleri

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Akustik konuşma verilerini toplayabilme

2.       Konuşma analizi yapan sistemleri kullanabilme ve dalgaformları ile spektrogramları yorumlayabilme

3.       Akustik değişkenleri doğru ölçebilme

4.       Uluslarası Fonetik Alfabeyi kullanabilme

5.       Konuşma seslerinin akustik özelliklerini tahmin etmek üzere akustik teorileri kullanabilme

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Organizasyon-giriş-Konuşma anatomisi
2. Hafta Ünlü sesler: Kaynak/Filtre teorisi, Larinks ve glottal dalga
3. Hafta Ünlü sesler: Rezonans teorisi, harmonikler ve formantlar
4. Hafta Ünlü sesler: Perturbasyon teorisi. Supralarengeal anatomi.
5. Hafta Ünlü sesler: Ünlü boşluğu hesaplama
6. Hafta Ünsüz sesler: sınıflandırma, genel özellikler
7. Hafta Ünsüz sesler: Frikatifler. Akustik özellikler. Frikatif çiftleri
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Ünsüz sesler: Patlamalılar. Üretim, akustik özellikleri. Formant geçişleri
10. Hafta Ünsüz sesler: Patlamalılar. Üretim, akustik özellikleri. Formant geçişleri
11. Hafta Ünsüz sesler: Affirikatifler, nazal sesler
12. Hafta McGurk etkisi. Algıda anadil etkisi
13. Hafta Kategorik algılama. Weber, Fechner yasası
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 5 4 4 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 4 3 5 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 5 5 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 4 3 5 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 3 3 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; 5 3 3 4 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve 5 4 3 3 4
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 4 5 5 3
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 5 3 5 5
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 4 3 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 3 5 4 4 4
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 2 2 32
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 0 1 11
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri