ODL 208

İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri

Dersin Adı: ODL 208 İşitme ve Konuşma Bozukluklarında Tarama Teknikleri
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Audiology clinical protocols, staff of University of Minnesota, Allyn and Bacon, 1997 2. Handbook of clinical audiology, Katz, J.,Lippincott Williams & Wilkins, 2002 3. Pubmed- ilgili güncel makaleler
Yardımcı Ders Kitabı İlgigli Ders Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı İşitme, konuşma ve lisan problemlerinde kullanılan temel tarama yöntemlerinin kavranması ve uygulamaya geçirilmesini sağlamak. Tarama sonucu elde edilen verilerin değerlendirme ve raporlama becerisini geliştirmek.
Dersin Özeti

Temel istatistiksel kavramlar,Tanımlayıcı istatistikler, Tablo ve grafikler, Örneklem dağılışları,  Kuramsal dağılışlar,Hipotez testleri,Korelasyon ve regresyon çözümlemesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.        İşitme tarama yöntemlerinin önemini tanımlayabilir,

2.        Okulöncesi ve okulçağı çocuklarda işitme tarama yöntemlerini kavrar ve uygular ve tarama protokellerinin avantaj ve dezavantajini bilir

3.        Konuşma ve dil tarama yöntemlerinin önemini tanımlayabilir

4.        Konuşma ve dil tarama yöntemlerini kavrar ve uygular

5.        Öğretmen ve aileyi bilgilendirir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Yenidoğan işitme taraması
2. Hafta Yenidoğan işitme tarama protokolleri
3. Hafta Okulçağı işitme taramaları
4. Hafta Endüstriyel alan işitme taramaları
5. Hafta Raporlama, sonuç ve dosya takibi
6. Hafta Dil ve Konuşma Bozukluğu: Neden ve nasıl belirlenir
7. Hafta Dil ve Konuşma Bozukluğu: Neden ve nasıl belirlenir
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Okul öncesi çocuklarda dil ve konuşma taraması
10. Hafta Okul çağı dil ve konuşma taraması
11. Hafta Dil ve konuşma patolojisi için temel göstergeler
12. Hafta Öğretmeler tarafından yapılacak dil ve konuşma taraması
13. Hafta Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanması
14. Hafta Genel tekrar&değerlendirme
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 5 4 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 4 4 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 5 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 5 3 5 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 3 3 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; 3 4 5 5 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve 4 4 5 5 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 5 3 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 2 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 3 5 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 3 5 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 8 3 2 40
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 11 2 1 33
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri