ODL 207

Temel Odyolojik Testler

Dersin Adı: ODL 207 Temel Odyolojik Testler
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 3
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 2
Uygulama Saati 2
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams
Yardımcı Ders Kitabı İlgigli Ders Notları
Dersin Amacı Dersin temel amacı odyoloji dalında temel testler hakkında bilgi vermek
Dersin Özeti

odyolojik temel testler 

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. işitme sisteminin temel bileşenlerinin birbiriyle ilişki kurarak işlev göstermesini tartışabilecek periferik işitme sisteminin anatomik yapılarını ve işlevsel bölümlerinin çalışma şekillerini irdeleyebilecek, odyolojik testlerden yararlanarak işitme kaybı var mı, varsa hangi tipte olduğunu bilebilecek, işitme kaybının insan organizması üzerine etkilerinin irdeleyebilecek

2. saf ses ve konuşma odyometrisi testlerini uygulayabilecek ve sonuçlarının yorumlama becerisini gösterebilecek,

3. saf ses ve konuşma odyometrisi testlerinde maskeleme becerisini gösterebilecek,

4. hastaya özel tanısal odyolojik tanılama algoritmalarını tanımlayabilecek

5. timpanometri ve akustik refleks testlerini uygulayabilecek ve uygulayabilecek, orta kulak tanısal testlerini uygulayabilecek, sonuçlarını yorumlayabilecek, hastalarla ilgili tanısal odyolojik sorunların çözümünü yürütebilecektir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Basic anatomy and the physiology of hearing
2. Hafta Medical History and Otoscopic Evaluation
3. Hafta Hearing losses and hearing threshold concept
4. Hafta Concepts related to Acoustic Admittance and Instrumentation in Acoustic Admittance
5. Hafta Single Frequency of Acoustic Admittancemetry
6. Hafta Multifrequence Admittancemetry
7. Hafta Acouctic Reflex Measurements
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Instrumentation in Pure Tone Audiometry
10. Hafta Threshold Estimation in Pure Tone Audiometry
11. Hafta Threshold Estimation in Pure Tone Audiometry without masking
12. Hafta Threshold Estimation in Pure Tone Audiometry with masking
13. Hafta Speech Audiometry tests
14. Hafta Speech Audiometry testing with masking
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 5 5 4 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 4 4 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 5 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 5 3 5 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 4 3 3 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; 3 4 5 5 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve 4 4 5 5 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 5 3 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 2 4 3 5 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 3 5 4 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 3 5 4 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 13 0 2 26
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 9 1 2 27
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 10 1 1 20
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 120
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri