ODL 206

Odyoloji ve Nörootoloji

Dersin Adı: ODL 206 Odyoloji ve Nörootoloji
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 4
AKTS Kredi Değeri 4
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı * Pediatric Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (2003). Akyol, M.U. Güneş Kitabevi * Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (2007). Çelik, O. Asya Tıp Kitapevi.
Yardımcı Ders Kitabı İlgigli Ders Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, işitme ve denge problemlerini etkileyebilecek kulak hastalıkları hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktadır.
Dersin Özeti

Kulak hastalıkları ile işitme, ve denge kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak,Anatomi ve patolojileri ilişkilendirmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Kulak anatomisi hakkında temel kavramları tanımlar

2.       İşitme fizyolojisini öğrenir

3.       Kulak hastalıklarını genel olarak bilir.

4.       Kulak hastalıklarının işitme, ve denge üzerine etkilerini genel hatları ile tanımlar.

5.       Vestübüler sistem hakkında bilgi sahibi olur

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kulak Anatomisi
2. Hafta İşitme fizyolojisi
3. Hafta Dış kulak ve orta kulak hastalıkları
4. Hafta Dış kulak ve orta kulak hastalıkları
5. Hafta İç kulak ve 8. Sinir hastalıkları
6. Hafta İç kulak ve 8. Sinir hastalıkları
7. Hafta Denge bozuklukları patofizyolojisi
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Denge bozuklukları patofizyolojisi
10. Hafta Dış ve orta kulak hastalıklarının tedavisi
11. Hafta İç kulak hastalıklarının tedavi prensipleri
12. Hafta Vestibuler sistem
13. Hafta Vestibuler sistem
14. Hafta Genel tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) 1. Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 3 4 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 5 3 5 5 4
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 4 3 4 5 5
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 3 3 5 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 5 3 3 5 4
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; 4 4 5 3 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve 5 5 3 4 3
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 3 5 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 5 4 3 4 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 3 3 3 4 5
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 5 4 5 4 3
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 3 39
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 7 1 2 21
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 9 0 1 9
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri