ODL 109

Sağlık Hizmetlerinde İletişim

Dersin Adı: ODL 109 Sağlık Hizmetlerinde İletişim
Dersin Türü Seçmeli
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı Okay A. Sağlık İletişimi, Der’in Yayınları, İstanbul, 2012
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Sağlık hizmetlerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim yöntemlerini değerlendirmektir.
Dersin Özeti

 

İletişim bilmine ve  gelişimine ilişkin kavram ve kuramlar ile ilgili özellikleri.Sağlık İletişim süreci değerlendirme yöntem ve teknikleri ile sağlık personeli açısından  aktif İletişim süreci ve destekleme ile ilgili yeterlilikler kazandırmaktır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

1. Etkin iletişim sürecini yorumlayabilecektir. İletişim sürecindeki öğeleri açıklar. İletişim sürecindeki öğelerin nitelik ve işlevlerini tartışır. İletişim yaklaşımlarını karşılaştırır. İletişim engellerini örnekler.

2. Sağlık hizmetlerinde iletişimin gerçekleşebileceği düzeyleri sınıflandırabilecektir. İletişim yöntemlerini yorumlar. Kişilerarası iletişimde sohbet etmenin unsurlarını açıklar.

3. Sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini karşılaştırır.

4. İletişim aracılığı ile davranış değişikliği oluşturabilecektir. İletişimin insan davranışı üzerindeki etkilerini tartışır.

5 Davranış değiştirme sürecinin aşamalarını karşılaştırır. İletişime karşı direnç mekanizmalarını açıklar.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta İletişime Giriş
2. Hafta İletişimin Öğeleri
3. Hafta İletişim Koşulları
4. Hafta İletişim Engelleri
5. Hafta Sağlık İletişimi
6. Hafta Sağlık İletişiminde Hedef Kitle
7. Hafta Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Sağlık Davranışı Teorileri-I
10. Hafta Sağlık Davranışı Teorileri-II
11. Hafta Sağlık Personeli-Hasta Arasındaki Aktif İletişim Süreci
12. Hafta Karar Verme Modelleri
13. Hafta Görüşme Teknikleri
14. Hafta Hasta Tipleri ve Yaklaşım Biçimleri
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 3 3 3 3 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 2 3 3 3 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 3 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 3 4 3 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 5 4 4 4 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 4 4 4 4
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 4 4 4 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 3 4 4 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 4 4 3 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 2 26
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 1 2 39
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 4 1 0 4
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 90
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri