ODL 108

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Dersin Adı: ODL 108 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 2
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir Lisans
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Pediatrik Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (2003). Akyol, M.U. Güneş Kitabevi 2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi (2007). Çelik, O. Asya Tıp Kitapevi.
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin, işitme ve dil gelişimini etkileyebilecek temel Kulak Burun Boğaz hastalıkları hakkında genel bilgiye sahip olmalarını sağlamaktadır.
Dersin Özeti

 

Kulak Burun Boğaz ile işitme, konuşma ve ses kavramları arasındaki ilişkiyi kurmak,anatomi ve patolojileri ilişkilendirmek

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Kulak Burun Boğaz anatomisi hakkında temel kavramları tanımlar

2.       Kulak Burun Boğaz hastalıkları genel olarak öğrenir

3.       Kulak Burun Boğaz hastalıklarının işitme, konuşma ve ses üzerine etkilerini genel hataları ile tanımlar

4.       İşitme fizyolojisi öğrenir.

5.       Vestübüler system hastalıklarını bilir.

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Kulak Anatomisi
2. Hafta Auriküla Hastalıkları
3. Hafta Dış kulak ve orta kulak fizyolojisi
4. Hafta DKY ve Orta kulak hastalıkları
5. Hafta İşitme fizyolojisi ve işitme kayıpları
6. Hafta Burun ve paranazal sinüsler
7. Hafta Oral kavite hastalıkları
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Orofarink hastalıkları
10. Hafta Larink hastalıkları
11. Hafta Tükrük bezi hastalıkları
12. Hafta Vestibuler sistem giriş
13. Hafta Vestibuler sistemler
14. Hafta Genel Tekrar
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 4 4 4 4 4
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 4 4 4 4 5
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 4 4 4 4 3
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 3 3 3 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 5 4 5 4 5
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 5 4 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 4 4 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 4 4 4 4
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 5 4 5 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 1 3 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 2 2 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 3 2 25
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri