ODL 105

Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Anatomisi

Dersin Adı: ODL 105 Genel Anatomi-İşitme ve Konuşma Organları Anatomisi
Dersin Türü Zorunlu
Verildiği Yarıyıl 1
AKTS Kredi Değeri 5
Kredi Değeri 3
Teorik Saati 3
Uygulama Saati 0
Laboratuvar Saati 0
Ön Kosul Dersi
Dersin Dili Türkçe
Öğretim Şekli Örgün Sistem
Dersi Kimler Alabilir lisans
Dersin Öğretim Elemanı Dr.Bengü ÇOBANOĞLU
Dersin Öğretim Yönetimi Sözel Anlatım
Önerilen Ders Kitabı 1. Cumhur M. (editör), Temel Anatomi, ODTÜ Geliştirme Vakfı, Yayıncılık ve İletişim 2. Netter F. İnsan Anatomisi Atlası. Cumhur M. (Çeviri Ed.), Palme Yayıncılık
Yardımcı Ders Kitabı İlgili Dersin Notları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; İşitme ve konuşma organları ağırlıklı olarak, genel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak açıklanması
Dersin Özeti

 

 Genel insan anatomisinin ve işitme-konuşma organları anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak teorik derslerle verilmesi

Dersin Öğrenim Çıktıları

1.       Genel anatomic yapıları öğrenir.

2.       Tüm vücut sistemlerinin genel morfolojisini açıklar.

3.       Baş bölgesi yapılarının anatomilerini hatırlar.

4.       Sinir sisteminin genel yapısını ve terminolojisini hatırlar.

5.       İşitme - konuşma organlarını öğrenir

Ölçme ve Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmalar Sayısı Katkı Payı %
Devam 70
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması/Staj
Ödevler
Proje/Sunum/Seminer
Kisa Sinavlar
Ara Sınavlar 1 40
Yılsonu sınavı 1 60
Toplam 100
Haftalara Göre Ders Konuları
Hafta Konular
1. Hafta Anatomiye giriş; kas, kemik, eklem, genel bilgiler
2. Hafta Anatomiye giriş; kas, kemik, eklem, genel bilgiler
3. Hafta Üst ve alt ekstremite anatomisi
4. Hafta Kafa kemikleri, os temporale
5. Hafta Burun, paranazal sinüsler
6. Hafta Burun, paranazal sinüsler
7. Hafta Larynx, trachea
8. Hafta Ara sınav
9. Hafta Akciğer, diaphragma, kalp
10. Hafta Çene eklemi, çiğneme kasları, pharynx, cavum oris (dudak, dil, diş, damak)
11. Hafta Sinir sistemi
12. Hafta Kulak
13. Hafta İşitme ve denge yolları
14. Hafta İşitme ve denge yolları
Program Yeterlilikleri
Dersin Öğrenim Çıktıları ->*
01 02 03 04 05
PY1) Odyolojik değerlendirme ve testler için gerekli cihazları tanımlar, tanır ve kullanır 3 3 3 3 3
PY2) Odyoloji alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak Odyolojide gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar 3 3 3 3 3
PY3) Bireysel farklılıkları, kültürel inançları, örf ve adetleri ve bunların günlük aktivite, rol ve katılma etkilerini göz önünde bulundurur ve saygı duyar 3 3 4 3 4
PY4) Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak Odyoloji alanında kazandığı bilgi ve becerileri etik prensipler doğrultusunda uygulamaya geçirir ; gerektiği durumda süreci ve uygulamayı değiştirir veya sonlandırır 5 4 4 4 4
PY5) Toplum sağlığını koruma davranışına yönelik girişimlerde bulunur; toplumun Odyoloji alanında değişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkıda bulunur 3 4 3 4 3
PY6) Odyoloji alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir; sorunlara 5 4 4 4 3
PY7) Sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak mesleki ve akademik çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile etkin iletişim ve işbirliği içinde ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk üstlenir. 4 5 4 4 5
PY8) Odyoloji alanında kaliteli hizmet ve araştırma için kayıt tutar ve rapor hazırlar; araştırma ve proje uygulamalarının tüm aşamalarına katılır 3 4 4 5 4
PY9) Kişinin günlük yaşamdaki farklılıklarını, bireysel ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitesini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler, düzenlemelerde görev alır 4 4 4 4 3
PY10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir 4 5 4 5 4
PY11) Odyoloji bilgileri ile kendi uygulamalarını bütünleştirir ve gerçekleştirir yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek meslek yaşamına devam eder 4 4 4 5 5
* 01: Çok düşük 02: Düşük 03: Orta 04: Yüksek 05: Çok yüksek
Etkinlikler Sayısı Ön Hazırlık Etkinlik Süresi Toplam İş Yükü
Anlatim 13 0 4 52
Uygulamalı Ders 0 0 0 0
Ödevler 0 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb) 13 0 4 52
Dönem Ödevi / Proje Hazırlama 0 0 0 0
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ) 0 0 0 0
Diğer Bilgi Edinme Çalışmaları 5 3 2 25
Kısa Sınavlar 0 0 0 0
Ara Sınavlar 1 7 1 8
Yari Yılsonu sınavı 1 12 1 13
Toplam İş Yükü (Saat) 150
*Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (30) = Dersin AKTS Kredisi 5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Adnan Kahveci Mahallesi Rize Caddesi No:226 Trabzon / TÜRKİYE
Tel : 0462 334 05 50   |   Faks : 0462 334 64 54  |   e-posta : info@avrasya.edu.tr

Nic Turkey Ynternet Hizmetleri